„Tento návrh jsme neschválili, protože se jedná o značné zvýšení na 1,5 milionu korun ročně, přičemž před třemi lety se jednalo o částku 780 tisíc korun,“ informoval po zasedání rady města starosta Miroslav Mach.

Rada požádala firmu o dodání podrobnějších podkladů k důvodu navýšení požadované částky.

„Jednání s Městským úřadem Domažlice o MHD není ukončeno a do doby podpisu smlouvy na letošní rok se nelze k danému tématu vyjadřovat,“ uvedl ředitel společnosti ČSAD autobusy Plzeň Miroslav Hucl a dodal: „Lze pouze konstatovat, že náklady na pohonné hmoty jsou vyšší než před rokem.“
Radnice zvažuje i variantu, že by Domažlickým technickým službám pořídila nový autobus, který by místní dopravu zajišťoval v jejich vlastní režii.

„Jedenapůlmilionový roční poplatek by byl splacen za šest let,“ konstatoval starosta. Připomněl také, že část místní dopravy na sebe berou i linkové autobusy přijíždějící z okolních obcí, které mají po Domažlicích několik zastávek.

Radní prozatím neschválili ani změnu cen jízdného, ani případné rozšíření trasy městské autobusové linky směrem do oblasti bývalých kasáren. Jednou ze zamýšlených variant je odklon ze zastávky Čapka-Choda do Petrovické ulice, k zimnímu stadionu a případně do obytné zóny Na Bábě a poté návrat na stávající trasu do zastávek Palackého a Nemocnice ( s využitím spojky pod PDA). Tím by ale odpadla zajížďka na sídliště Kavkaz.

„Zatím toto rozšíření nenavazuje na vlakové spoje,“ popsal aktuální stav Mach. Snadnější by bylo začlenění nové oblasti do jízdního řádu poté, co by se podařilo propojit novou silnicí zónu Na Bábě s nemocnicí.

V současné době má městská hromadná doprava v Domažlicích 24 zastávek. Obyčejné jízdné stojí 8 korun.