Byla to skvělá souhra okolností. Projektant, který se podílí na opravě památky, si všiml neobvykle zkosené dlažby. „Přišel za námi a řekl, abychom ověřili, jestli nevymezuje nějakou zděnou místnost. Ve Štítarech se tradovalo, že je tady hrobka pro faráře Josefa Partnera. Ačkoli jsme místo jeho posledního odpočinku určili, pro jistotu jsme položili další sondu,“ popsal archeolog z Muzea Chodska v Domažlicích Tomáš Mařík.

On i jeho kolegyně Jana Krausová nečekaně narazili na lidské kosti. „Na nich ležela vrstva zeminy z pozdního středověku, takže pozůstatky budou ještě starší. Vše nasvědčuje tomu, že jde o další hrob,“ pokračoval Mařík. Nejedná se však o jednoduchou práci, nýbrž velmi titěrnou a časově náročnou činnost. Kosti jsou totiž měkké a hodně se drolí. „Odebereme hroudu země, s ní i kosti. Musíme být opravdu hodně opatrní,“ shodují se archeologové. Odhalení celého hrobu potrvá zřejmě ještě týdny. Pak si pozůstatky převezme antropolog, aby přesně určil jejich stáří, pohlaví zesnulého, eventuálně jeho patologie.

V okrese znovu začalo dezinfikování veřejných prostor. V Domažlicích ho mají na starosti dobrovolní hasiči. Dvoučlenné týmy obden dezinfikují autobusové a vlakové zastávky, tlačítka u semaforů nebo vchody na úřady, do škol či domovů pro seniory.
OBRAZEM: Hasiči v Domažlicích dezinfikují zastávky i tlačítka u semaforů

Archeologové už v kapli před několika týdny našli kompletně zachovaný hliněný hrnec pocházející z raného středověku. Ten byl uložený ve stěně hrobu faráře Josefa Partnera. „Původně jsme si mysleli, že je to stavební obětina, ale pak jsme objevili kosterní pozůstatky. Proto musíme více uvažovat o možnosti milodaru, což je výbava na poslední cestu zemřelého. Zdá se, že keramická nádoba a hrob se středověkými ostatky spolu mohou časově souviset. Na základě nepřímých indicií můžeme spekulovat o tom, že se tady nacházelo slovanské pohřebiště,“ přemítal Mařík. Připomněl, že nedaleko za vsí stojí slovanské hradiště.

Odborníci rovněž při průzkumu odhalili ostatky faráře Josefa Partnera, jenž byl v kapli pohřbený v roce 1713. „Přes většinu těla je spadlé víko od rakve. Dobře je vidět pouze mužova lebka. Vše jsme zdokumentovali a zase více než metr hlubokou jámu zasypeme,“ popsal Mařík.

On ani jeho kolegyně už další sondy dělat nebudou. Jednak by se náklady průzkumu vyšplhaly do statisíců korun, jednak by jejich práce zbrzdily rekonstrukci duchovních prostor. Opravy vrcholně barokní památky trvají několik let. Na starosti je má město Hostouň, které kapli od církve dostalo a shání potřebné peníze. Stavba už má novou střechu, krovy, restaurátoři obnovili sluneční hodiny a sochu svatého Judy Tadeáše. Letos dojde řada na vnitřní prostory a fasádu. Hotovo by mělo být za rok.