Křenovští na nález přišli při stavebních pracích, kterými křenovská kaple sv. Václava právě prochází, poté, co byla z kapličky sejmuta kopule a kříž.

„Z kopulky vypadlo kovové pouzdro, jehož poloha byla zajištěna dvěma dřevěnými klínky. Při detailním ohledání kříže byly nalezeny dva letopočty. Rok 1926 je rokem výstavby kaple sv. Václava. Další rok 1864 bude pravděpodobně datem založení staré kapličky zasvěcené panně Marii, která původně stála na místě, kde se nyní nachází kaple sv. Václava," popsala místostarostka obce Lenka Volkmannová a pokračovala: „Samozřejmě, že náš největší zájem vzbudilo kovové pouzdro. Všichni byli zvědaví, chtěli vědět jaké tajemství ukrývá."

Zastupitelstvo Křenov svolalo na středu veřejné zasedání, na němž odhalilo překvapivý nález – hliníkové prsteny, deseti- až dvaceti- haléřové mince a listinu se vzkazem pro budoucnost tohoto  znění:

„Tato kaple se stavěla v roce 1926. Stavěl jí Adam Wolena, tč. starosta, Hösl Jakub výbor a Levička Jan. Klempířskou práci dělal p. Mandík ze Staňkova. Na tuto kapli se vybralo kolem 3000 korun, ostatní dá obec, stála asi kolem 10000 korun. Lístek tento psal Lang Josef tč. hostinský, č.1. Do pouzdra dal staré rakouské 10-20 haléřů p. Mandík. Peníze jsou předválečné rakouské, za světové války jsme měli peníze železné a po válce za republiky zase hliníkové, niklové a různé. Prsteny jsou z války, vyrobeny vojáky. Tyto prsteny jsou ze světové války, ty tám dal Jakub Hösl, č.26. O tuto kapli se zajímal také Jiří Keigl, který obnos na kapli schledával.

Léta páně 1926 jsem já Václav Bozděch zhotovil práci kovářskou, též tenhle kříž byl rukou mojí zhotoven. Zednickou práci prováděl zednický mistr Vísner, Staňkov. Tesařskou Josef Herian, tesařský mistr Staňkov. Truhlářskou práci p. Němeček, truhlářský mistr. Pokrývač Kries, Staňkov.

Teď máme republiku. Prezident Masaryk. Jsme zvědavý, kdo toto bude a kdy čísti? Adam Volena starosta, č.25 a Jakub Hesl obecní rada, č. 26."

Po přečtení listiny na každého z přítomných dýchla minulost. „Při představě, že kovové pouzdro se vzkazem bylo vlastně odhaleno po 86 letech, probíhají hlavou myšlenky, co všechno se během této doby událo nebo změnilo," uvažuje místostarostka. „Zajímavým postřehem je zmínka o prstenech a válce. Málokdo v roce 1926 věřil, že zanedlouho přijde válka další a ve svém dopadu mnohem horší," dodává s tím, že mezi přítomnými se následně rozpoutala diskuze o jmenovaných osobách na listině. Také nastaly dohady, co by Křenovští měli do kovového pouzdra uložit nyní. Rekonstrukce kaple by měla být hotová do pouti sv. Václava, kdy se v Křenovech chystá mše a znovuvysvěcení kaple.

V současné době probíhá výměna střešní krytiny a zhotovení nového oplechování věžičky. „Asi nejobtížnější bude oprava kopulky a kříže. Plechové díly bude třeba vyrobit nové a poté budou odeslány na pozlacení k uměleckému klempíři," vysvětlila Volkmannová. „Jsme našim předkům vděčni za nález v kopulce a příští generaci bychom chtěli předat samé dobré zprávy," dodala na závěr.