Téměř před dokončením je výstavba nové kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Osvračíně. Zastupitelé obce předpokládají, že vše bude dokončeno do poloviny září.

„V září proběhne kolaudace a budou dokončeny i přípojky občanům,“ sdělil starosta Osvračína Milan Strakoš. Výstavba třÍapůl kilometrové kanalizace, na kterou získala vloni obec dotaci z Ministerstva zemědělství ČR, začala v říjnu loňského roku. Jednotnou kanalizaci už v obci měli, teď budují oddílnou. Původní kanalizace bude sloužit stejně jako dřív na dešťové vody a ta právě dokončovaná na vody splaškové.

„Podařilo se nám získat sedmdesátiprocentní dotaci uznatelných nákladů, kterou jsme začali okamžitě čerpat. Celkový rozpočet na výstavbu nové kanalizace činí osmnáct milionů korun plus osm set tisíc korun na intenzifikaci čistírny,“ uvedl starosta . Dvě stě metrů kanalizace si budou muset Osvračínští zaplatit z rozpočtu obce, neboť se podle slov starosty jedná o zasíťování nezastavěných pozemků. „Protože se jedná o finančně náročné akce, na nic jiného nám už peníze stačit nebudou. Po dokončení kanalizace je nutná oprava komunikace,“ dodal Strakoš. Zdali dotace postačí, nebo budou muset Osvračínští něco přidat z vlastních finančních zdrojů, není ještě úplně jasné. „Stavba ještě není úplně dokončena, takže závěry by byly poněkud předčasné. Vše ale nasvědčuje tomu, že peníze stačit budou,“ řekl starosta.

Ačkoliv je při budování kanalizace obec rozkopaná, jsou podle slov starosty občané shovívaví a trpěliví. „Samozřejmě, že některým našim občanům už došla trpělivost a přišli si postěžovat na díry v komunikacích a prach, ale takových stížností je velice málo,“ dodal starosta Strakoš. „Když se něco takového začne dělat, je pochopitelné, že budeme mít trochu toho nepohodlí a prachu v domech. Rozčilování rozhodně není na místě,“ uvedla Anna Konopíková z Osvračína.