„Už toho mám dost. Od projíždějících kamionů mám úplně zničenou fasádu domu. Opravuji ji pořád dokola a není to nic platné. Nemluvě o tom, že stavba praská a vyhnívají okna. Náš dům stojí ve Všerubech přímo u silnice a je pod terénem. Každý projíždějící kamion ho pěkně ohodí," popisuje své trápení Jiří Janda.

„Když si jdu někam stěžovat, poradí mi vždycky jen to, co mám udělat já. Nikdy neřeknou, jak to napraví ti, co jsou za to zodpovědní," pokračuje Janda.

S manželkou jsou již v důchodu a těšili se, že ho stráví na chalupě ve Všerubech.
„Přijedeme tam, uděláme, co je nutné, a večer jedeme zase domů do Domažlic. Ve Všerubech se nedá spát. Kamiony jezdí jeden za druhým až do půlnoci a od tří hodin ráno to začíná nanovo. Zastupitelé bojují o snížení tonáže, ale já si myslím, že to stejně nepomůže, protože to řidiči nebudou dodržovat, stejně jako nedodržují padesátku. To by to tady musel někdo vážit a neustále hlídat. Nejideálnější by bylo, kdyby se podařilo prosadit obchvat, tak jako se to povedlo v Brůdku. Tam si nyní lidé žijí jako v pohádce," pokračuje Janda.

O omezení kamionové dopravy bojují už léta zastupitelé obcí na obou stranách hranice.
„Scházíme se pravidelně, abychom se navzájem informovali o aktuálním dění a dohodli se na dalším postupu. Náš úřad je pod neustálým tlakem občanů a poslední dobou i pod tlakem dopravců. Jsem rád, že jsme konečně dostali do ruky tak silnou zbraň, jakou je novela zákona o pozemních komunikacích. Pozdě, ale přece," uvedl starosta Všerub Václav Bernard.

„Všerubští mají už dávno hotové zpracování dopravně inženýrského opatření (DIO) na omezení průjezdu nákladní dopravy nad 17 tun.
„Toto DIO jsem krátce před koncem roku pozastavil. Začal jsem prověřovat možnost, která se otevřela v souvislosti s avizovanou novelou zákona o pozemních komunikacích. Předložil jsem Zastupitelstvu městyse Všeruby návrh, aby připravované DIO bylo přepracováno na omezení tranzitní dopravy nad 12 tun. Zastupitelstvo návrh jednohlasně přijalo," pokračuje Bernard s tím, že nepředpokládá, že by takto stanovené omezení mělo mít zásadní dopad na dané objízdné trasy. Problém má podle něj mnohem hlubší rozměr, ale není neřešitelný.

„Kvůli politické rivalitě jsme my, obyčejní občané, přišli v minulém plánovacím období o 89 miliard korun a to není zanedbatelná částka. Tyto prostředky mohly vyřešit spoustu problémů, například i ten náš. Požadavek není hermeticky uzavřít komunikaci II/184 pro nákladní, ale pouze pro tranzitní dopravu nad 12 tun a tu přesměrovat na dálnice a silnice I. tříd," vysvětluje Bernard.

Krajský úřad PK vydal stanovisko, které doporučuje podat konečný návrh na stanovení přechodné úpravy provozu po dobu jednoho roku, aby bylo možné objektivně vyhodnotit toto opatření z hlediska dopadu na bezpečnost a plynulost provozu v daném území. „S tím osobně plně souhlasím. Konečné rozhodnutí však bude na odboru dopravy v Domažlicích, kam bude v řádech dní po dokompletování návrhu podána žádost o stanovení úpravy provozu," dodal Bernard.

Vloni v létě se Všerubským, Brůdeckým a Prapořišťským splnilo jejich veliké přání. Pár dní neprojížděly obcemi žádné kamiony. Všem připadalo neuvěřitelné, že se neotřásají domy, že si mohou v noci otevřít okna a přitom se vyspat, aniž by je budily rány od kamionů najíždějících do výmolů a propadlin silnice nebo troubení. Děti se mohly bezpečně pohybovat a neohrožovaly je rychle jedoucí kamiony míjející se tak těsně, že to občas vypadá, že přejedou i na chodník. Bohužel to nebylo způsobeno kladným vyřešením dlouhotrvající snahy českých i německých občanů o omezení kamionové dopravy, ale jen krátkodobou uzavírkou na německé straně kvůli opravě silnice.

„Je smutné, že se zastupitelé společně s místními spolky snaží zlepšovat životní prostředí a jejich snahu ničí nadměrná doprava přetížených kamionů, kterou se i přes obrovskou snahu stále nepodařilo omezit. Nyní se díky novému zákonu opět rozhoduje o omezení provozu a my všichni věříme, že se po letech neúspěšného snažení karty obrátí a konečně budou vyslyšeny naše argumenty a bude vyhověno předložené žádosti. Věřím, že se již brzy budeme moci s pocitem bezpečí pohybovat po našich obcích, " řekla ředitelka všerubské školy Renata Reifová.