Zatímco stavba přeložky silnice v Hájku přinese místním dlouho očekávanou úlevu od stovek projíždějících kamionů, Všerubským boj se stejným problémem komplikuje.

Ačkoliv podali již několik návrhů, jak zamezit neustále sílícímu provozu přetížených kamionů, jsou po několika měsících jednání opět na začátku. Všerubští původně požadovali dodělat rekonstrukci silnice od Kdyně, která byla těsně před obcí pozastavena kvůli nedostatku financí, až k hranicím.

„Omezení rychlosti na 40 km/h zamítla policie. Zástupci odboru dopravy KÚ Plzeňského kraje nám doporučili, že bude lepší zažádat o omezení tonáže projíždějících vozidel. Nechali jsme tedy zpracovat návrh dopravně inženýrského opatření za 40 tisíc korun. Nyní nás ale upozornil zástupce SÚS Plzeňského kraje, že snížení tonáže by bylo v rozporu s obchvatem Hájku a že bylo  lepší nechat zpracovat projekt na rekonstrukci silnice přes Všeruby. Takže přes zbytečné peripetie a vydání jsme se vrátili k našemu původnímu požadavku," řekla starostka Všerub Ludmila Rousová.

Pokud by však byly dodržovány již dané značky ohledně rychlosti a tonáže, nemusela by se hledat opatření, která vlastně eliminují nedodržování stávajících předpisů.
„Chápu, že není v možnostech policie neustále hlídat rychlost a vážit kamiony, ale něco se dělat musí. Nikdo zde nedodržuje padesátku ani tonáž. Kvůli dírám v silnici tady víme o každém kamionu, jenž projede kolem," dodala Rousová.

Všerubští vědí, o čem mluví. Na mostech s maximální povolenou zátěží 25 tun jezdí s klidem naložené padesátitunové kolosy. Problém je i na úzkých silnicích v obci, kde se desítky kamionů jen těsně míjejí. Právě tyto argumenty vedly místní občany, které podpořili i jejich zastupitelé, k sepsání petice. Pod petici se podepsalo přes tři sta lidí.

„Pracujeme na tom. O konečném řešení ještě není rozhodnuto. Nabíledni jsou obě varianty. První, dopravní značení snížení tonáže ze všech směrů včetně bavorské strany, by pro Všeruby znamenalo zákaz vjezdu těžkých kamionů. Druhá varianta, rekonstrukce průtahu obcí musí být zkomfortněna tak, aby  situace byla pro obyvatele Všerub schůdná," řekl technický náměstek SÚS Plzeňského kraje Josef Felber.