Jak bude vypadat Kulturní léto v Domažlicích, co je pro pořadatele a organizátory nejtěžší a jak budou vypadat Chodské slavnosti, nám v rozhovoru prozradil ředitel Městského kulturního střediska Domažlice Kamil Jindřich.

Kulturní léto v Domažlicích je pokaždé nabité. Jaké významné akce v létě zůstanou a jsou akce, které jste museli vypustit zcela?

Kulturní léto jako koncepční souhrn akcí jsme letos museli zcela zrušit a tudíž jsme nevydali ani každoroční brožuru. V době, kdy se velmi dynamicky vyvíjí situace nejen v naší zemi, ale v celém světě, je těžké plánovat akce, jejichž předpokladem je shlukování většího počtu lidí. V polovině května jsme v programové radě řešili možnost konání letních akcí s počtem do sta lidí, dva dny nato přišla informace o možném navýšení. Každým dnem nastávají změny, nyní se hovoří o rozvolňování, ale nikdo nezmiňuje fakt, že stejným způsobem se ze dne na den můžou podmínky opět zpřísnit. Z tohoto důvodu jsme usoudili, že velké akce přesuneme na příští rok a jednotlivé letní menší akce budeme potvrzovat v horizontu jednoho až dvou týdnů. No a v červenci a srpnu věříme v provoz letního kina, doufáme, že i s občerstvením.

K těm akcím, co se konat budou – vláda jednou dovolí 100 lidí, pak 500, později 300, počty se mění každý den. Jak to bude vypadat při konání akcí v praxi, aby to bylo pro návštěvníky férové?

Tohle je vlastně na celé situaci to nejhorší – podmínky se mění velmi živelně a působí dojmem, že bez nějaké větší koncepce. Vláda vyhlásí možnost rozvolnění co do počtu osob, ale přitom nesdělí, za jakých podmínek, to specifikuje až později. Je jednoduché uspořádat akci pro 100, 300, 500 lidí – ale při případné podmínce rozestupu dvou metrů už se tahle podmínka stává pro daný prostor konání prakticky nereálnou. Neumím si představit, že u akcí ve veřejném prostoru, které jsou na stání, například na náměstí nebo v alejích, hlídáme dvoumetrové rozestupy.

Co akce, které byly i volně přístupné, například Hudba v alejích a další, na jaké bázi bude na takové akce vstup? V podobě nějaké vstupenky či rezervace?

Kulturní léto v Domažlicích je spjato se svobodným pohybem osob na akcích z velké části na veřejných prostranstvích, mnoho z nich je bez vybírání vstupného. Pokud bychom tohle změnili a vstupné vybírali, jistě bychom tím zajistili kontrolu nad počtem diváků, ale akce by se nemohly konat tam, kde jsou, nebo by ztratily svoji atmosféru. Hudba na náměstí, což je cyklus věnovaný dechovým hudbám, je mimo jiné pro diváky, kteří patří mezi seniory a asi by nebylo žádoucí, abychom je v této době shlukovali. Hudba v alejích je spojena s volným pohybem lidí, neumím si představit, že bychom zde regulovali počet osob. Máme snad říkat volně příchozím, že mají odejít, když je kapacita prostoru naplněna? To je absurdní. A Hudba pod hradem – letos měli vystupovat Vladimír Mišík, Laura a její tygři, Ivan Mládek aj., s regulací počtu osob bychom mnoho lidí o tyhle interprety ochudili. Proto jsme se rozhodli přesunout dramaturgii letošního ročníku na příští rok. A podle počátečních dní znovuobnovení provozu kina lze usuzovat, že lidé mají stále obavy akce pro veřejnost navštěvovat.

Od data, kdy se kvůli koroně zrušilo konání veškerých akcí, co se s nimi stalo? Některé se přesunuly už v prvním týdnu nouzového stavu, ale akcí byla celá řada a jistě nešlo všechny překlopit jen do druhé poloviny roku. Přijdou tedy zájemci či předplatitelé s permanentkou o některé z koncertních či divadelních událostí?

V posledních dvou měsících jsme jen čekali na vývoj situace a postupně se snažili akce přeobjednat na nové termíny. U většiny z nich se to podařilo, některé se zrušily ze strany účinkujících, například některé letní koncerty v letním kině. Informace poskytujeme na našem webu, i zde se řeší případné vracení vstupného. Není to nic radostného, děláme nyní práci s vědomím, že nevíme, zda řešení, která jsou přijata, budou v době plánovaného uskutečnění reálná.

Rozhodně nemůže chybět dotaz na Chodské slavnosti. Je jasné, že jarmark a program v původní podobě být nemůže. Chodské slavnosti budou nakonec on-line. Jak bude tento ročník koncipovaný? Kde jej budou moct zájemci sledovat?

Chodské slavnosti – to jsou „slavnosti Chodska“. Oslavme a užijme si tedy Chodský folklor, ale připusťme, že vzhledem k okolnostem jinak. V období jarních měsíců sleduji situaci a průběžně se mi dostávalo stále více informací o rušení velkých folklorních (a nejen těchto) festivalů. Stále jsem si říkal, že jen tak zrušit akci, která má svoji tradici od roku 1955 a koná se každoročně, by byla škoda. Navíc Chodské slavnosti prošly za více než šest desítek let mnoha etapami a jejich podoba se měnila. Proč tedy neuspořádat ročník, který bude formálně vybočovat? Nebylo by to poprvé. Intenzivně jednám s mediálními partnery a společně s našimi techniky a se zástupci folklorních souborů hledáme způsoby, jak nejlépe využít sociální sítě a informační technologie. Budou připravována celostátní vysílání rozhlasu a některých televizí, zatím neoficiálně nazvána jako „chodský víkend“.

A protože nevíme, jak se budou podmínky pro konání akcí vyvíjet, pro zájemce o chodský folklor z celé ČR připravujeme variantu s podtitulem „Nejezděte k nám, my přijedeme k Vám…“. Díky technice zprostředkujeme festival do jejich domovů. Pódia ani hlediště stavět nebudeme, není ale vyloučené, že chodský folklor bude znít ve spontánnější formě a zájemci si jej budou moci najít.

Znamená to ale i skutečnost, že letos nebude žádná fyzická scéna?

Přesně tak. Se zástupci souborů jsme se v rámci krizového programového výboru dohodli, že scény a hlediště budovat nebudeme. Budou-li ale příznivé okolnosti, dudácké muziky a soubory vyjádřily ochotu v centru města vystoupit. Jsme ale v počáteční fázi plánování, zcela jistě se budou podmínky a možnosti upřesňovat. Současná vize a náš plán jsou realizovány na základě informací a podmínek, které máme nyní, nemůžeme vyloučit, že se něco nemůže během následujících dvou měsíců zásadně změnit. Práce nám nevadí, nejhorší na tom je ta nejistota. Ale v tomhle jsme na tom vlastně téměř všichni stejně.