Rada města Domažlice schválila již v březnu projekt na podání žádosti Plzeňskému kraji na poskytnutí dotace z programu „Plzeňský kraj, bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“, v jehož rámci se měl v šesté etapě rozšířit městský kamerový dohledový systém.

Dotace již byla schválena a projekt se brzy dočká realizace. „Uzavírali jsme smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem na rozšíření městského dohledového systému. Výše dotace činí 270 tisíc korun,“ informoval místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Kamery budou nově hlídat křižovatky v Benešově, Erbenově a Mánesově ulici, rovněž pak křižovatku Břetislavovy, Poděbradovy a Husovy třídy a také v ulici U Jezera.

Kamerový systém zlepšuje bezpečnost města, což na zasedání zastupitelstva města potvrdil velitel obvodního oddělení Policie ČR Petr Šmíd. Podle něj bezpečnost města zlepšilo zrušení heren a zřízení kamerového systému, díky čemuž označil Domažlice za bezpečné.