Kamerový systém v Domažlicích nově dohlédne na prostranství u obou základních škol a lokalitu Chodského náměstí a Vodní ulice.

„Rozšíření kamerového systému proběhne v rámci už 3. etapy. Do výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu se přihlásily dvě firmy. Provede ji plzeňská firma SUPtel za 558 tisíc korun bez DPH," uvedl místostarosta Stanislav Antoš.

Financování proběhne i díky dotaci z projektu Bezpečný kraj a prevence kriminality.

Domažličtí změnili dva kamerové body oproti původním záměrům. Zelenou dostala místa u základních škol v ulicích Komenského a Msgre B. Staška.
„I v rámci současné zostřené bezpečnostní situace v Evropě je dobré mít tato místa pod stálou kontrolou. Obecně je dobré vědět, kdo do škol vstupuje," konstatoval před časem velitel Městské policie Domažlice Petr Kubal. Projekty počítají se 7 a 5 kamerami pro každou ze škol.

„V první fázi se bude jednat o dvě kamery pro školu Msgre B. Staška a tři pro ZŠ Komenského 17," uvedl velitel.

„Je dobře, že se myslí na bezpečí dětí. Od září nosí můj vnuk do školy čipy, kterými se musí hlásit u vchodu. Teď ještě ty kamery… To jsou snad dostatečná opatření, aby se k dětem nedostal někdo nepovolaný," myslí si Věra Trnáčková.

„Tři původně zamýšlená místa pro umístění nových kamer (křižovatka ulic Benešova, Erbenova, Mánesova, křižovatka Prokopa Velikého, Švabinského a Masarykova ulice u nádraží) budou přesunuta do projektu pro 4. etapu rozšiřování kamerového systému," doplnil k záměrům na doplnění systému místostarosta Antoš.

V Domažlicích a Havlovicích prozatím funguje 18 kamerových bodů. Informace z nich vyhodnocují operátoři na domažlické strážnici.