Tři sta bíle natřených kamenů je poskládáno do jednotlivých písmen, které tvoří nápis VÝHLEDY o velikosti čtyři metry na dvacet metrů. O údržbu nápisu je nutné se starat pravidelně. Opět si to vzala na starost brigáda Výboru pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem (VKSO) a občanského sdružení Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí.

„Členové obou výborů vytrhali trávu a nálety. Vykopali jsme křoviny, upravili okolí a složili kameny, které se sesunuly mimo písmena. Museli jsme je očistit od nánosů a mechu. Pak jsme je nastříkali speciální bílou barvou,“ popsal práce předseda VKSO Jiří Anderle.

Dětský den s hasiči v Horšovském Týně a Postřekově.
Konec prázdnin byl v režii hasičských sborů

Nebyla to ale jediná zvelebovací práce. Současně s nápisem Výhledy si posvítili i na kameny s nápisy 'Baarova stezka', které jsou umístěny na začátku a na konci stezky. Zároveň s tím brigádníci upravili i jejich okolí.

Brigáda, která se o zvelebení těchto dvou prvků stará, vznikla už před dvanácti lety. Tehdy byly kameny u stezky i samotný nápis Výhledy v žalostném stavu.