Památník ve tvaru kalichu bude umístěn na podstavec, který je na Baldovském návrší od třicátých let 20. století, kdy se o stavbě pomníku intenzivně uvažovalo u příležitosti tehdejšího 500. výročí bitvy (1431-1931).

Z realizace tehdy sešlo a domažličtí zastupitelé stavbu posvětili až v loňském květnu.

Do realizace se pustil klatovský sochař Václav Fiala.

„Je třeba zhotovit jednoduchý kalich viditelný z dálky. Musí proto být naprosto čitelný – žádné ozdoby, žádné detaily, jednoduchý trojúhelník a polokoule," popsal základní ideu Fiala.

Při volbě materiálu dostal přednost kámen. Jednotlivé kamenné desky jsou kladeny na sebe.

Kromě samotného kalichu bylo zapotřebí provést úpravy v okolí a zpevnit osmdesát let starý podstavec.

Na Baldově byly pokáceny dvě lípy a bříza, větve byly prořezány u stromů, které sousedí se silnicí z Domažlic na Luženičky.
Na návrší vede nová cesta pro pěší, která je zdobena uměleckými díly, jež vznikají při domažlických letních sympoziích. Vznikla tak nevšední přírodní galerie.

V minulém týdnu domažličtí radní schválili zhotovení žulových desek, na které bude umístěn laminátový infopanel se základními informacemi o bitvě a plánkem.

„Zhotoví ho rovněž Václav Fiala," uvedl místostarosta Zdeněk Novák.

Radní schválili i smlouvu se Společností pro památník bitvy u Domažlic, která o úpravu Baldova usilovala dlouhá léta.

„Na jejím základě se budeme podílet na vzniku knihy Miloše Novotného, která na 168 stranách popíše zmíněnou bitvu," uvedl Novák. Vyjde v nákladu tisíc kusů. Město podpoří i propagační materiály – pozvánky, plakát a skládačku. Ta bude v prodeji v domažlickém infocentru.