Vilém Vavroušek – narozen 8. 7. 1914 v Praze, zesnul 30. 5. 1942 v Českých Budějovicích. Působil jako důstojník a zaměstnanec okresního úřadu v Týně nad Vltavou. Byl také armádním důstojníkem a byl popraven nacisty za údajné schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.

105. výročí narození

Bohuslav Wimmer – narozen 8. 7. 1899 v Domažlicích, zesnul 25. 7. 1943 v Praze. Pracoval jako vedoucí pokladny hlavní pošty v Českých Budějovicích. Byl zatčen v červenci roku 1942, zahynul v pankrácké věznici.

120. výročí narození

Jan Decker – narozen 9. 7. 1949. Hráč košíkové, který později působil v Domažlicích jako trenér u mužů A i B mužstva a jako hlasatel při zápasech.

70. výročí narození

Jan Vrba – narozen 10. 7. 1889 v Klenčí pod Čerchovem, zesnul 18. 5. 1961 v Domažlicích. Byl jedním z nejvýznamnějších českých spisovatelů, kteří se zabývali uměleckým ztvárněním přírody.

130. výročí narození

Jan Mazanec – narozen 21. 10. 1982 v Nové Vsi u Kdyně, zesnul 12. 7. 2009 v Koutě na Šumavě. Byl atlet a také účastník Mistrovství Evropy v Mnichově v roce 2002 a mnoha dalších závodů.

10. výročí úmrtí

Zacharias Theobaldus ml. – narozen 13. 7. 1584 v Horním Slavkově, zesnul 24. 1. 1627 v Norimberku (Německo). Působil jako farář, historik a autor německy psaných dějin husitských válek z roku 1609.

435. výročí narození

Zdroj: Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích