Ladislav Vojtěch - narozen 15. 4. 1919 v Domažlicích, zesnul 4. 4. 1940 v Drážďanech (Německo). Technický úředník, který byl také protinacistický odbojář. V březnu roku 1940 byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a popraven.

100. výroční narození

Václav Zázvorka - narozen 23. 9. 1897 v Domažlicích, zesnul 16. 4. 1919 poblíž obce Komárno (Slovensko). Legionář, který se po vpádu Maďarů na Slovensko roku 1919 zapojil do zdejších bojů.

100. výročí úmrtí

Václav Brůha - narozen 16. 2. 1896 v Domažlicích, zesnul 17. 4. 1944 ve Vratislavi (Polsko). Byl úředníkem okresního úřadu a protinacistickým odbojářem. V dubnu roku 1944 byl zatčen a poté umučen ve Vratislavi.

75. výročí úmrtí

Jaroslav Šmíd - narozen 18. 4. 1924 ve Kdyni, zesnul 28. 7. 2013. Pracoval jako vedoucí Ústavu tělesné výchovy Lékařské fakulty UK v Plzni, vysokoškolský pracovník a odborný publicista.

95. výročí narození

Jan Bozděch - narozen 20. 4. 1894 v Kanicích, zesnul 8. 4. 1943 v Osvětimi (Polsko). Pracoval jako hospodářský správce v Třebnici u Sedlčan. Zahynul v osvětimských sirných dolech.

125. výročí narození