Teplé únorové počasí přeje pracovníkům Domažlických technických služeb (DTS) při plánovaném kácení stromů v období vegetačního klidu i prořezávkách větví u dřevin v katastru města.

Zatímco tři lípy na Chodském náměstí u pomníku Obětem nacismu stihli odstranit začátkem tohoto týdne, na mnohem rozsáhlejší akci dojde hned začátkem týdne následujícího.

„Dojde k pokácení akátové aleje v ulici Msgre B. Staška," potvrdil Jan Bezděk, vedoucí střediska veřejné zeleně DTS.

„Protože v těsném sousedství aleje jsou hojně využívaná parkovací stání, práce rozložíme do několika dní, abychom jich zabrali co nejméně," uvedl Bezděk.
Jeho kolegové v tomto týdnu již po celé délce parkoviště rozmístili značky informující o zákazu stání v příslušných dnech.

Sedmnáct akátů bude odstraněno, protože nedokáží odolat větrnému počasí. Větve se lámou a pět stromů muselo být již dříve pokáceno.

Jejich výsadbu přitom doporučila odborná firma. Pracovníci DTS je zkoušeli ošetřovat sestříháváním, ale ani tyto zásahy nepomohly. Velké škody nadělala srpnová bouře, při níž došlo k polámání několika akátů.

Po vykácení budou na prázdné místo vysazeny odolnější javory babyky.

„Jde o tentýž druh strom jako na protější straně ulice před Chodskou rychtou. Tam se osvědčil, neláme se, pěkně roste. Odolává lépe exhalacím, solení i podmínkám, které souvisí s okolním dlážděním," uvedl Jan Bezděk. Po obou stranách ulice v centru města tak budou stejné dřeviny.

„Porážení stromů nepotěší asi nikoho. Divím se, proč tu jsou vysázené akáty, když jsou náchylné na vítr. To se před těmi pár lety nevědělo? Zase chvíli potrvá, než ty nové stromy dorostou," zamyslela se Jaroslava Hroudová, která ulicí procházela k budově Úřadu práce.