Nové kabiny u fotbalového hřiště v ulici Vrchlického nebudou. Po mimořádném zastupitelstvu, které se odehrálo ve středu v podvečer, je to jasné. Místostarosta H. Týna Václav Mothejzík vysvětluje v rozhovoru nejen finanční důvody, pro které se město do stavby zázemí pro sportovce nepustilo.

Proč město nevyužije nabídky sponzora a nepostaví kabiny u fotbalového hřiště?

„I když na první pohled vypadá tahle nabídka lákavě, zůstává i ta polovina, kterou by zaplatilo město, ve výši cca 2 milionů korun. I tak se někomu může zdát, že dva miliony korun jsou ve více než stomilionovém rozpočtu města „malé peníze“. Jenže při bližším pohledu na výdajovou stránku rozpočtu tomu tak zdaleka není. Je třeba zdůraznit, že valnou část rozpočtu města tvoří provozní výdaje na chod města – školy, školky, veřejné osvětlení, údržba komunikací a zeleně, provoz úřadu, dotace příspěvkovým organizacím a podobně. Přes rozpočet města rovněž protékají peníze na dávky státní sociální podpory. Po ´očištění´rozpočtu o tyto stálé výdaje nám na vlastní investice již zbývá částka daleko menší. Na investiční akce zbyde řádově okolo 10 milionů korun.“

Přišli ti, kteří navrhovali, ať se město do stavby kabin pustí, s nějakým řešením, kde na to vzít peníze?

„Nevím o tom.“

Je možné realizovat jeden z návrhů, začít stavět letos a v příštím roce už počítat v rozpočtu na pokračování?

Podoba rozpočtu je vždy vůlí většiny zastupitelů. Tím chci říci, že usnese–li se zastupitelstvo na tom, že postaví například kabiny, samozřejmě k jejich výstavbě dojde, avšak za cenu toho, že nebude postaveno něco jiného, co město postrádá – chodník, kanalizace, opravená ulice a podobně. Existuje i třetí možnost, že bude postaveno obojí. Pak je nutné najít potřebné finance. Tou třetí možností je úvěr. Je však žádoucí zamyslet se nad tím, zda–li je nutné zadlužovat město na akcích, které nejsou životně potřebné a ani nepřispívají výrazně k rozvoji města. Rozvojem města mám samozřejmě na mysli vytváření podmínek pro příliv nových obyvatel, to znamená přípravu pozemků pro bytovou výstavbu, rodinné domky a pracovní příležitosti.“

Měl by návrh větší šanci uspět, pokud by přišel před schválením rozpočtu?

„Skutečně nevím. Je možné, že by prošel snáz.“

Přišel tedy návrh ve špatnou dobu?

Aby nedošlo k mýlce. To, že jsem návrh nepodpořil, neznamená, že jsem nepřítelem fotbalu. Syn chodí do první třídy, začal za Dynamo hrát za minižáky a musím říci, že ho to (a i mě) velice baví. Jsem však povinen přihlížet zájmům nejen jednoho fotbalového oddílu, ale všech občanů Horšovského Týna a spádových obcí. Musím konstatovat, že současná a hlavně výhledová finanční situace města je a bude napjatá. Vyrozumění o přiznání dotace na stadion v Masarykově ulici obdrží TJ Dynamo až v průběhu května. Přislíbený podíl města ve výši 7 milionů korun není dosud zahrnut v rozpočtu města. Bude-li tato dotace tedy přiznána, bude se muset udělat úprava rozpočtu města a nikdo zatím neřekl, kde na to vezmeme. S 2 miliony na kabiny by to bylo celkem už 9 milionů korun, což je na Horšovský Týn už slušná suma peněz, a to de facto pro jeden druh sportu.“

Proč nemá město peníze na zmiňované investice?

„Odpověď zní Čistá Radbuza. Máme rozpis splátek za tuto akci, kdy během krátké doby, tří až čtyř let vystoupají roční splátky na úroveň okolo 7 milionů korun. Postaveno bude letos, ale my to budeme platit ještě řadu let. Jinak samozřejmě má naše město přibližně stejný objem financí jako jiná, podobně velká města a záleží na zastupitelích, na co budou tyto prostředky vynaloženy “

Peníze se tedy nenajdou. Kam jde letošní největší částka?

„Letošní největší investiční akcí je rekonstrukce ulice Edvarda Beneše včetně kruhového objezdu právě u hřiště ve Vrchlického ulici.“

Proti jeho vybudování se údajně postavili občané pomocí petice.

„O petici jsem také slyšel. Dokonce takovou perličku, že jsem jejím iniciátorem. Na město ale zatím nic nepřišlo. Zaslechl jsem jen připomínky od občanů i firem proti tomuto řešení, ale důvod je jediný pádný – bezpečnost silničního provozu.“

Občany jistě zajímá, jak dlouho stavba kruhového objezdu potrvá?

„To je ještě v řešení. Zahájení stavby se předpokládá v letních měsících, celková doba ale není ještě známa, neproběhlo zatím totiž výběrové řízení na dodavatelskou firmu. Město ovšem bude prosazovat umožnění alespoň částečného zprůjezdnění po dobu výstavby. Zároveň bych chtěl i všechny spoluobčany poprosit o trpělivost s omezeními, která tato náročná akce určitě přinese. Vynasnažíme se, aby nepříjemnosti byly co nejmenší, ale vzhledem k velikosti akce se jim úplně nevyhneme. Doufám však, že výsledek nám všechny případné útrapy bohatě vynahradí, vždyť stav této ulice a chodníků je jedním z nejhorších v našem městě.“