Ručně kovaný více než tři metry vysoký pomník zobrazuje 11 vzlétajících tažných ptáků. Symbolizují stejný počet obyvatel Kvíčovic, kteří zahynuli daleko od domova v 1. světové válce. Jedenáct občanů bojujících za Rakousko-Uhersko padlo na různých frontách.

Pomník byl navržen a vykován ve zdejším Uměleckém kovářství Brož. „S nápadem umělecky ztvárnit pietní místo přišel starosta Jan Bostl,“ řekl Jiří Brož. „Byly dvě možnosti, jak pomník zkulturnit. Předělat ho nebo něčím doplnit. Ministerstvo obrany nám sdělilo, že se nesmí změnit poloha pomníku. Původní žulový kámen musel zůstat tak, jak je. S okolím jsme však pracovat směli,“ vysvětlil starosta Kvíčovic Jan Bostl.

„Byl jsem velice rád, že mohlo vzniknout dílo, které připomene historickou událost mladší generaci a zároveň bude, doufám, trvale duchovně působit,“ dodal Jiří Brož.

„Slavnostní událost proběhne 26. října v 18 hodin v Kvíčovicích a bude spojena s posvěcením pomníku,“ připomíná starosta Bostl a zve tímto širokou veřejnost do Kvíčovic.