„Dvaadvacet let je sice dlouhá doba, ale na toto zlomové období si vzpomínám jako by to bylo včera. Po revoluci jsme do všeho vstupovali s velkým odhodláním. Nebyli jsme žádní zkušení komunální politici a věděli jsme, že se budeme muset hodně učit. Byla to doba plná euforie. Cokoliv se pořádalo, vždy přišla spousta lidí a všichni se o každý krok zajímali. Vzpomínám, že první zastupitelstva se pořádala v sokolovně, pak začal zájem opadat a dnes přijdou na zasedání jen ti, kterých se některý bod jednání bezprostředně týká," vzpomíná Jan Löffelmann s tím, že je rád, že mohl být ve středu dění.

„Nejde zapomenout na dobu, kdy se otevřely hranice a my měli možnost podívat se, jak v Německu fungují například vodárny, čistírny odpadních vod, jak fungují úřady, archivy. V Německu jsme doslova kradli očima. Když se podíváme kolem sebe, musíme vidět, jak jsme se za těch dvaadvacet let dokázali přiblížit. Za léta působení v komunální politice mohu říci, že  čtyřleté volební období je velice krátká doba na to, aby se jakékoliv projekty daly dotáhnout kvalitně do konce. Jsem proto nesmírně rád, že ve Kdyni se vedení nemění a myslím, že se nebudu chvástat, když řeknu, že se nám za ta léta povedlo naše město v mnohém vylepšit," říká kdyňský starosta a dodává: „ Nemohu však souhlasit s názory, jak to bylo dřív všechno pěkné. Totalitní doba měla celou řadu nevýhod. Dnes máme svobodu slova. To bylo dřív tabu. Mám kamarády, které zavřeli jen za anekdotu pronesenou na špatném místě."