Jeho životní osudy, za války tolik propojené s dvěma dalšími hrdiny - Antonínem Sochorem a Richardem Tesaříkem, po druhé světové válce nabraly mnoho zvratů a skončily Buršíkovým dramatickým útěkem z Československa. Osudy všech tří mužů připomněl v roce 2018 ve své studii historik a publicista Jiří Klůc. Josef Buršík svůj dramatický život popsal ve svých pamětech, vydaných v roce 1992.

Status odbojáře mu byl udělen na základě zákona 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu a to na návrh zapsaného spolku Společnost pro výzkum zločinů komunismu. „Jsme nesmírně rádi, že náš návrh byl odborně posouzen a Josefu Buršíkovi status účastníka odboje a odporu proti komismu přiznán. Veřejné povědomí o Buršíkově válečné činnosti je pevně doufám velmi silné, nicméně toto ocenění jeho činnosti je důležitým kamínkem do mozaiky znalostí o jeho osudech po únoru 1948 a zároveň konečně také faktickým oceněním jeho protikomunistické činnosti, kterou v zahraničí souvisle až do konce 80. let vedl," řekl předseda spolku a historik Lukáš Kopecký.

Pro spolek je velkou ctí, že mohl tento návrh v roce 2022 iniciovat a Buršíkovo jméno bude uvedeno mezi významnými protikomunistickými odbojáři naší země. Dědečkův osud hrdě a stále připomíná jeho vnuk, anglický fotbalový brankář Joe Bursik.

Jubilejní 20. Jízda Klatovskem.
Na silnice Klatovska vyjely historické skvosty, které obdivovalo mnoho lidí