Šli po stopách manželů Králových z románu J. Š. Baara Lůsy, kteří se vydali do furthského kostela, aby tam prosili o narození syna. Proto také každoročně toto přeshraniční putování začíná před klenečským hřbitovem, kde účastníky přivítal hlavní organizátor pochodu, Jürgen Kögler z Furthu im Wald.

Ani letos počasí účastníkům neukázalo přívětivou tvář. I když je v sobotu nečekala taková průtrž mračen jako loni, byly proslovy zkráceny vždy jen na pár vět. Jürgen Kögler neopomněl poděkovat bavorským i českým spolkům a organizacím, které akci aktivně podporují, ocenil i podporu ze strany klenečského starosty Jana Bozděcha.

„Je dobré, když se lidé setkávají a hovoří spolu, neboť jen tak se mohou vzájemně poznat. A toto poznávání je cestou, jak odstranit předsudky a stereotypy v myšlení. Je symbolické, že to byl právě vlastenecký a s tímto krajem pevně spojený spisovatel Jindřich Šimon Baar, kdo inspiroval turisty z obou stran hranice, aby společně vykročili z Chodska do Bavorska,“ zaznělo v krátkém proslovu zástupce domažlického gymnázia Jana Peka.

Pěší pouť z Klenčí do Furthu im Wald.

Mluvené slovo se střídalo se zpěvem chodských písní. Již tradičně vystoupil mužský pěvecký sbor Haltravan, poprvé prostranství před hřbitovem projasnily pestré chodské kroje a zpěv trojice studentek domažlického gymnázia. Oficiální zahájení bylo ukončeno položení květin na Baarův hrob.

Pořadatelem této akce výrazně přesahující regionální rámec je Kruh přátel česko-německého porozumění za podpory Klubu českých turistů Domažlice a Lesního spolku Furth im Wald. Cílem pochodu, jehož motto zní ´Společně pro dobré sousedství´, byl jako každý rok furthský hřbitovní kostelík, v němž se od 19 hodin uskutečnila mše. Program uzavřelo společné přátelské posezení v jednom z furtských hostinců.

Baarův román inspiroval nejen vznik této přeshraniční pouti, ale před několika lety také studenty domažlického Gymnázia J. Š. Baara a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu, kteří vybrané scény z této knihy ztvárnili do podoby vypalovaných keramických reliéfů umístěných podél trasy pochodu. Také na ně Jürgen Kögler upozornil turisty při zahájení před branou klenečského hřbitova.

Autor: Jan Pek