V pravidelných dvouletých intervalech se od roku 1996 na travnatém hřišti v Mrákově schází chovatelé z celé České republiky, aby mohli obdivovat největší kolekci holštýnských krav předvedených na výstavách.

Kolekci 100 ks krav ve dvou barevných variantách nepředčí ani národní výstava, která se konala v Brně, ani ostatní regionální výstavy, na nichž se prezentovalo maximálně 35 ks holštýnských krav.

V kalendáři akcí je Mrákovská výstava, která se uskuteční ve středu 12. září, letošní poslední. Nemá letos statut ´národní´, přesto se ale většina chovatelů, kteří se výstavy účastnili minule, na ni přihlásila.

Dokonce se na této akci sejdou všechny šampionky předchozích výstav: vítězky skupin včetně národní šampionky 2012 z Brna, šampionky všech kategorií z Košetic a Opařan. Na poslední chvíli se přihlásila také šampionka výstavy Země živitelka!

Půjde tedy o letošní vyvrcholení výstavní sezony, kdy se poprvé tyto vítězky potkají na jednom místě, zasoutěží si nejen mezi sebou, ale i s domácími zvířaty, která se výše jmenovaných výstav nezúčastnila a připravovala se na klání v Mrákově. Dobýt prestižní ocenění v Mrákově se tedy stalo metou pro 30 chovatelských podniků či farem z celé ČR. Máme tedy možnost ´dovézt´ a představit návštěvníkům to nejlepší, co se letos na výstavách objevilo.

Nezapomínejme na naše chovatele, kteří neprodají svou kůži lacino, a já pevně věřím, že předčí některé šampionky z jiných výstav.

Výstava začíná pro chovatele ve tři hodiny ráno svozem a přípravou zvířat tak, aby v 10 hodin vykročila do velkoplošného stanu první kolekce. Zvířata soutěží podle věkových kategorií ve vyřazovací soutěži. Mezi 13. a 15. hodinou se začnou předvádět a vyhlašovat vítězky skupin, vše vyvrcholí slavnostním vyhlášením šampionek výstavy.

Ten, kdo nestačí ranní vyřazovací soutěž, má tedy možnost zúčastnit se vyvrcholení soutěže v odpoledních hodinách. Výběr nejlepších zvířat obstará holandský mezinárodní sudí. Soutěžit se bude nejen o nejhezčí krávu, ale i o nejlepšího vodiče. Opět se do této soutěže zapojí studenti SOŠ v Horšovském Týně, kteří budou mít statné konkurenty mezi samotnými chovateli, studenty zemědělské školy z Poděbrad a holandskými mladými farmáři, kteří nám tradičně s voděním pomáhají.

Přijeďte se i vy podívat na jeden z největších svátků chovatelů v ČR na okrese Domažlice, kteří předvedou krávy s vysokými nádoji, perfektně upravené a vystříhané. Posuďte náročnost, se kterou se připravují zvířata a podmínky přípravy výstavy na ´zelené louce´.

Vzorně připravený areál je dílem chovatelů ze ZOD Mrákov, kteří mimo zastřešené místo pro předvádění zajistili i zastřešené místo pro ustájená a vystavovaná zvířata, celodenní občerstvení, kulturní program a večerní chovatelskou veselici. Celou akci bude doprovázet výstava zemědělské techniky a firem zajišťujících služby chovatelům na našem okrese.

Za vystavovatele ing. V. Šaloun, Insemina Horšovský Týn