Tomu předcházela mše ve všerubském kostele sv. Michaela Archanděla, kterou sloužil kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl. Po zaznění hymny položili bývalí političtí vězni květiny na památník, který před obcí Všeruby byl odhalen již v roce 1996. Setkání poté zahájil kdyňský místostarosta Vladislav Vilímec. Vzpomenul i na významné osobnosti, které se této události za uplynulých dvacet tři let zúčastnily. „V roce 96 zde byla spousta hostů a debata o komunistické minulosti byla velmi aktuální,“ řekl Vilímec a pokračoval: „Ani po těch letech nesmíme zapomínat na to, co se dělo v padesátých letech, na komunistické lágry… Nesmíme připustit zlehčování, které člověk někdy slyší, a názory, že už to bylo dávno.“

Poté přenechal slovo předsedovi Konfederace politických vězňů z Plzně a Václavě Jandečkové, která zmínila založení spolku s názvem Společnost pro výzkum zločinů komunismu. Založení spolku mnohé potěšilo, jelikož jsou rádi, že se i mladí angažují na poli této tématiky a ujímají se směru proti bolševismu.

Bezpečnostní kamera, ilustrační foto.
Domažlice rozšíří kamerový systém