„Kaple dostane novou fasádu, opravy se dočká i střecha a rovněž bude do budovy zavedeno elektrické vedení," popsal Václav Brichzin, starosta Velkého Malahova, pod který Jivjany spadají.

Oprava pseudorománské kaple sv. Kříže se štíhlou věží datované roku 1928 by měla obecní pokladnu přijít na přibližně 600 tisíc korun, přičemž dispoziční fond vypomůže Velkomalahovským částkou deset tisíc euro, tedy přibližně 275 tisíc korun.

„Předpokládáme, že opravy by mohly být dokončeny do konce srpna," poznamenal starosta Brichzin.

Jivjanská kaple je posledním zbývajícím svatostánkem, do jejichž oprav se Velkomalahovští pustili. Na podzim minulého roku plzeňský biskup P. František Radkovský slavnostně vysvětil hned tři opravené kaple. Jednalo se o kapli Navštívení Panny Marie ve Velkém Malahově, kapličku Panny Marie mezi Ostromečí a Pocinovicemi a kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Ostromeči.

Opravy zmíněných tří kaplí probíhaly v posledních dvou letech, přičemž kaplička pod Ostromečí byla z iniciativy spoluobčanů spíše celá znovu vybudována, než opravena.

V roce 2012 nechali Velkomalahovští také obnovit čtrnáct sakrálních křížků v okolí.