Podle ředitele azylového domu, který zřizuje plzeňská diecézní charita, Jiřího Svobody je důležité osobám v těžkých životních situacích zajistit základní potřeby. „Když dostanou potraviny, nemusejí tolik žebrat. Často se navíc jedná o zadlužené klienty, takže tohle jim usnadní život,“ uvedl. Doplnil, že potravinový kontejner může využít kdokoliv, nutně nemusí být navázaný na charitní služby.

Příchozí dostanou trvanlivé potraviny i drogerii. „Vedeme si evidenci, abychom byli v rozdávání spravedliví,“ sdělil Svoboda. Zásoby do Domažlic dostávají pravidelně od centrální potravinové banky, k ní se připojí i německý spolek Bad Kötztinger Tafel. „Spolupráce s našimi sousedy je úžasná. Mimo jiné nám dodávají oblečení, takže v Domažlicích bychom rádi v budoucnu otevřeli ještě šatník,“ nastínil ředitel diecézní charity Jiří Lodr. Kontejner vyšel na asi 550 tisíc Kč, většinu pokryly dotace, část peněz darovali lidé v Tříkrálové sbírce.

Známý zpěvák a dudák z Domažlic Antonín Konrády.
Antonín Konrády oslaví 90. narozeniny stylově na Chodských slavnostech