Opět ji zdobí obrovské ledové krápníky, na které se jezdí dívat lidé z širokého okolí.

O tajemné sluji se v turistických průvodcích a mezi lidmi vypravují různé pověsti.

Jednou z nich je tato: Před dávnou dobou zde pracovaly stovky dělníků, kteří dobývali kamennou břidlici. Jednoho dne se znenadání začala jeskyní valit voda ze všech stran. Přes dvě stovky dělníků, kteří nestačili uniknout, zůstaly pohřbeny v hlubinách Salky. Když se majitel dolu o neštěstí dozvěděl, prchl z Huti. Voda naplňuje jeskyni dodnes.