Práce na odstranění ekologické zátěže v areálu bývalých Chodských pletáren v Kolovči se pomalu blíží ke konci.
Chlorované uhlovodíky pro praní příze, které zde byly léta uložené, pomalu se vsakovaly do půdy a odtud do pak spodních vod, které napájí studny v Kolovči, konečně zmizí. Sanační práce byly zahájeny v polovině roku 2013 a stále ještě probíhají. Ukončení prací je dohodnuto do konce září roku 2015.

„Bude zlikvidováno ohnisko znečištění, ale znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky pod stanovenými limity bude přetrvávat ještě desítky let," řekla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Likvidace ekologické zátěže v areálu Chodských pletáren měla původně vyjít na 12 milionů korun. Nyní je už jasné, že bude odstraněna zhruba za polovinu.

Vše je v režii Plzeňského kraje, který získal na odstranění ekologické zátěže 90% dotaci z Operačního programu Životní prostředí a zbývajících 10% uhradí ze svého rozpočtu.
„Celkové uznatelné náklady jsou 6 863 717 korun, z toho z fondu Evropské unie je 5 834 159 korun, příspěvek státního rozpočtu ČR je 343 186 korun a příspěvek Plzeňského kraje je 686 372 korun. Konečnou částku budeme znát až na konci roku po dokončení projektu, podle dosavadních znalostí nebudou náklady překročeny," pokračuje Mertlová.

Ačkoliv se Kolovečtí na akci nepodílí, vyčištění areálu bývalých pletáren vítají.
„Jsme moc rádi, že se na ekologické zátěži pracuje. Její rozsah totiž přesahuje rámec pozemku pletáren. Chlorované uhlovodíky byly zjištěny v podzemní vodě ve studnách rodinných domů naproti objektu Chodských pletáren. V minulosti jsme tuto situaci vyřešili tím, že jsme vybudovali obecní vodovod," řekl starosta Kolovče Václav Pergl s tím, že pro žádnou obec není dobrou vizitkou, když je známo, že je v ní ekologický problém.

„Konečně se toho zbavíme. Mít ohroženou spodní vodu není nic moc příjemného," řekla paní Marie z Kolovče.

K problémům během likvidace znečištění nedošlo a sanační práce probíhají podle projednaného projektu.