Prvním starostou jednoty byl zvolen p. Mikuláš Pinter, jako jednatel P. Otto Rájek. V roce 1925 byl na valné hromadě zvolen starostou Antonín Štrec. Z tohoto roku je také první společná fotografie členů Orla v klášterní zahradě. V klášteře také začínala činnost – ochotnické divadlo, loutkové divadlo a cvičení. Když už klášter nestačil, hrálo se proto na Střelnici (dnes Letní kino).

Od roku 1937 měl Orel vlastní budovu na Týnském předměstí č. 4 a veškerá činnost se přesunula tam. Zatímco ochotnické divadlo začalo působit v Lidovém domě, kde je dnes MKS.

Naším vzdělavatelem byl P. Václav Antony, arciděkan, který byl iniciátorem všech kulturních akcí. Tato činnost trvala až do roku 1942, kdy došlo k rozpuštění Orla fašisty.

Činnost naše jednota obnovila ihned po osvobození v květnu 1945. Pokračovali jsme tam, kde jsme byli přinuceni přestat. Vrátili nám i náš dům. Ale ne nadlouho. V roce 1948 došlo ke sloučení tělovýchovy, a tím Orel na dlouhých 41 let zanikl. Po listopadu 1989 přišla z ústředí Orla výzva: Obnovíte činnost: my jsme samozřejmě odpověděli: Ano!

Nejprve bylo pět zakládajících členů, pak se přidávali další. Ustavující schůze se konala v listopadu 1990 a naše jednota byla registrovaná jako v pořadí 100. v prosin­ci 1990.

Konečně přišel i čas vyndat prapor, dnes již stoletý, který byl po rozpuštění Orla v r. 1948 bezpečně uschován u bratra Hinterholzinge­ra.Činnost tedy byla obnovena.

Začali jsme turistikou, dále pokračovali cvičením. Od roku 1995 pořádáme pochod Kozinovo krajem, jenž měl dříve název Pochod za Kozinou. Spolu s KDU-ČSL pořádáme každý rok besídku k svátku matek. Od roku 2004 máme i novou klubovnu na na náměstí Mírů a o pět let později už jsme měli nový prapor.

Nezahálíme, máme za sebou již čtyři výstavy, sportujeme, pro děti připravujeme různé soutěže. Naše jednota žije! Vzpomínka na toto výročí bude 21. června v 10 hodin při mši svaté v klášterním kostele. Po ní bude ve farním sále v 11 hodin otevřena malá výstava. Odpoledne pak bude patřit dětem.

Za Jednotu Orel Domažlice Marie Maňasová