„Soutěžící měli za úkol vytvořit předem specifikovanou desku. Dostali zadání a technickou dokumentaci, byl jim vysvětlen přibližný postup, jak mají vyrábět. Detailní způsob, jak se výsledku doberou, už byl ale na nich,“ popsal princip soutěže koordinátor Václav Tichota. Tříčlenná porota mj. hodnotila zvolený postup při výrobě, ale i bezpečnost práce.

Každý rozměr ze zadaného výkresu se přeměřoval s vyrobeným produktem. Podle přesnosti pak porota přidělovala body.
Druhá část soutěže byla zaměřena na měření a zařazování podle tabulek podle rýsovací soustavy. Na obě části soutěže měli účastníci vymezen čas pět hodin.
Domažlického klání se zúčastnili reprezentanti pořádajícího SOU Domažlice, dále SPŠ Plzeň, SPŠ Tachov, SŠ Rokycany, SOU stavební Plzeň a SPŠ Klatovy. Jde o všechny školy z kraje, kde se vyučuje obor strojní mechanik.

Výsledky:

1. Šárka Pokorná (SOU Domažlice), 2. Petr Vavřička (SOU Domažlice), 3. Jan Fišer (SPŠS a SOŠ Plzeň)
„Šárka Pokorná a Jan Fišer postoupili do celostátního kola, které se koná 11. a 12. dubna v Brně,“ doplnil Václav Tichota.