„Důvodem byla připomínka čtyřicátého výročí úmrtí Richarda Coudenhove-Kalergiho, který na zámku žil," uvedla Jana Podskalská, vedoucí Městského a informačního centra Poběžovice.

Japonský diplomat se účastnil  vzpomínkové akce ve Furthu im Wald, na kterém bylo rychle domluveno krátké zastavení v Poběžovicích. Hosté si prohlédli zámek, zejména místa, která byla nedávno dobrovolníky upravena a zbavena nečistot a nepořádku.

„Hovořili jsme i o záměrech, co dále v budoucnu plánujeme při záchraně zámku," popsala Podskalská.

Richard Coudenhove-Kalergi se narodil v roce 1894 v Japonsku. Jeho otec byl rakouský diplomat Heinrich Coudenhove-Kalergi a matkou Japonka Mitsuko Ayoama. Rod Coudenhove-Kalergi pocházel ze staré evropské šlechty. Richard na poběžovickém zámku prožil dětství.

Toto tehdy česko-německé město a japonská matka formovaly jeho kosmopolitní pohled na svět. V roce 1922 Richard popsal svoji představu sjednocené Evropy, která byla dávnou předchůdkyní Evropské unie. Zemřel v roce 1972 v Rakousku.