Na cestu šestičlenné skupiny poslanců do Peru, země s bohatými nalezišti mědi, stříbra, zlata, železa a ropy byli poslanci Vladimír Dlouhý z Plas a Jan Látka z Domažlic vybráni jako zástupci výboru životního prostředí.

Sedmidenní cesta vyvolává mezi veřejností spekulace o tom, nakolik je či není zbytečná a příliš nákladná.


Podle poslance ze severoplzeňských Plas se však jedná o dlouho plánovanou a schválenou reciproční návštěvu.

„Pozvání přišlo z peruánské strany, loni navštívili Peruánci naši republiku a na oplátku nás pozvali k sobě,“ vysvětluje Dlouhý.

Jeho slova potvrzuje i domažlický poslanec.

„Zájem byl hlavně z peruánské strany. A když už jsem byl vybrán a cestu schválil organizační výbor sněmovny, připadalo mi hloupé odmítnout,“ uvedl Látka.


Cesta je podle obou mužů důležitá kvůli prohlubování spolupráce mezi oběma zeměmi i na poli podnikatelském.

„V nedávné době dodala plzeňská firma do Peru cukrovar a již jedná o další zakázce. V Peru také působí několik českých odborníků a taková spolupráce je vždy přínosem,“ míní Dlouhý.

Cesta do Peru za více než milion korun je veřejností hodnocena jako příliš nákladná, podle Látky je však čistě pracovní.

„Rozhodně nejde o výlet, čeká nás šestnáctihodinový let a podle programu perný pracovní program. Navíc mi to dost komplikuje vlastní program, protože cesta se uskuteční v termínu, kdy mám poslanecký týden v regionu,“ objasňuje Látka, který podle pozice na kandidátce nemá vůbec jisté, že by mohl být znovu zvolen. V minulosti už také jednou na podobné cestě byl, a to ve Vietnamu. (tom, tau)