Zastával hned několik funkcí, byl členem okresního sdružení dobrovolných hasičů, členem míst-ního výboru okrsku Meclov a také se aktivně podílí na aktivitách hasičského sboru ve Březí. „Přejeme panu Breiovi do dalších let mnoho životního optimismu a především pevné zdraví,“ sdělila starostka Meclova Pavlína Kaufnerová.

Čtyřletý Daneček z Plzně má za sebou již 38 narkóz. Nádor ho připravil o očičko
Čtyřletý chlapec z Plzně má za sebou již 38 narkóz. Nádor ho připravil o oko