Zajímavou historii má pomník obětem I. světové války vybudovaný z obecní sbírky a peněz hasičů odhalený r. 1927, který stojí na tlumačovské návsi.

Za II. sv. války pomníku hrozila – podobně jako jiným podobným dílům – zkáza, ale místní si poradili.

Památník válečným obětem, který představuje legionáře šlapajícího po dubovém listí, uchránili za války před Němci tak, že ho obezdili, nahodili maltou a připomínal kužel. Místní Němci, přestože to věděli, vše uchovali v tajnosti. Po válce byl pomník uveden do původního stavu.

V prosinci 1945 byl pomník doplněn o bronzovou pamětní desku věnovanou rodáku Václavu Pejsarovi (1923), který byl 5. listopadu 1944 při bojích u francouzského Dunkerque těžce raněn a zranění o 4 dny později podlehl.