Cílem Dne otevřených dveří bylo ukázat návštěvníkům, jak zemědělství vypadá doopravdy, a zbavit tak širokou veřejnost deziluze a zkreslených představ, které kolikrát o zemědělství mají. Velmi tomu pomohla například zážitková cestička, kde byla ukázka pěstovaných plodin či 'pískoviště', kde namísto písku bylo zrno.

Návštěvníci viděli moderní techniku, provoz družstva, stáje, rodiče se mohli seznámit se vzděláním pro své děti na odborné škole a děti mohly prokázat své znalosti například v poznávání zemědělských plodin. Celou akci zahájil předseda představenstva Jiří Schamberger a náměstek ministra zemědělství Jiří Havlíček. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti, ke které přispělo i příznivé počasí.