A nejméně do roku 2010, kdy by měla být - pokud se podaří našim sousedům shromáždit dostatek prostředků - věž zpřístupněna veřejnosti, se do ní hned tak nikdo nedostane. Návštěva se podařila díky předsedovi Spolku přítel Furh im Wald-Domažlice Hermannu Plötzovi.

Kdo vydrží prohlížet, dozví se o nevšední cestě z věže nazpět na zem.