Předchozí
1 z 24
Další

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Helena Řežábová, starostka ÚMO 1 Plzeň: 

Starostka plzeňského obvodu ÚMO 1.Zdroj: archiv obce

1. Vycházíme z vládních opatření, která se snažíme doplnit tak, aby byli občané chráněni. V rámci dobrovolnické aktivity, kterou jsem iniciovala, jsme dodali místní nemocnici roušky, které jsou také dostupné pro širokou veřejnost na naší vrátnici. Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči postupně dezinfikujeme frekventovaná veřejná prostranství. Spolupracujeme s místním mezigeneračním centrem TOTEM, které organizuje dobrovolníky v rámci pomoci seniorům a současně se spolupodílíme na lince kontaktního centra pro osoby v nouzi, kterou zřizuje město Plzeň.

2. Velký dík patří všem, kteří pomáhají, všem, kteří dodržují stanovená pravidla. Všem, kteří jsou v první linii. Všem, kteří pomáhají zabezpečovat nám i v téhle neobvyklé situaci trochu normální život, je to pro ně sice práce, kterou si zvolili, leč teď si více uvědomujeme její důležitost  pro náš normální život. 

3. Věřím, že dělají maximum možného. Samozřejmě, že registruji nedostatky, avšak v nynější turbulentní situaci, kdy všechny evropské státy přijímají opatření, aniž by byl zaručen jejich úspěch, není jednoznačně možné určit, který postup je ten správný. Zářným příkladem je nám Velká Británie. Myslím, že teď bychom všichni měli myslet na návrat k normálnímu životu. Tak, aby nám z něj ještě něco zbylo. Abychom všichni dokázali navázat tu nit svého pracovního života tak, aby se nám nepřetrhla. I s ohledem na všechna bezpečnostní opatření.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Zdeněk Novák, starosta Domažlic: 

Úvodní slovo měl starosta Domažlic Zdeněk Novák.Zdroj: Deník / Robert Babor

1. Je toho poměrně hodně. Náš postup vychází z jednotlivých nařízeních vlády a samozřejmě také z toho, kdy dostaneme, případně se nám podaří získat, dostatek potřebných prostředků. Koordinaci všech činností zajišťuje krizový štáb města, který se už měsíc pravidelně schází. Tedy např. zřídili jsme školku pro děti zdravotníků a pracovníků v sociálních službých, připravili jsme záchytný bod pro bezdomovce, hasiči zajišťují desinfekci města, městská policie se denně podílí na organizaci odběrného místa v nemocnici, distribuujeme informační letáky, na webových stránkách a facebooku zveřejňujeme nejnovější informace, v informačním centru jsou k dispozici desinfekce a roušky. Pracovníci městského úřadu a městských organizacích zajišťují ve ztížených pomínkách nezbytný chod města atd.

2. Poděkovat bych chtěl nejprve všem, kteří jsou ohleduplní, nosí roušky, myjí si ruce, zbytečně nikam nechodí a když už musejí, tak si drží odstup od ostatních. A pak samozřejmě všem, kteří s nasazením vlastního zdraví vzdorují situaci - zdravotníkům, policistům, hasičům, pracovníkům v sociálních službách, neziskových organizací, technických službách atd. Abych na nikoho nezapomněl, tak uvedu společný znak, těch, kterým patří poděkování - jsou to ti, kterým není lhostejný osud zejména zranitelných osob a dělají vše - jedno zda v občanském či profesním životě  - aby pomohli.

3. Oceňuji nasazení hejtmana Josefa Bernarda a všech, kteří organizují zvládnutí pandemie na všech úrovních státu. Soudit někoho v tuto mimořádnou dobu je snadné, ale je pravda, že z počátku chyběly informace pro starosty, ale dnes už se naštěstí situace zlepšuje.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Petr Pavlíček, starosta Podmokel:

Starosta obce Podmokly Petr PavlíčekZdroj: DENÍK/ Ludvík Pouza

1. Zajišťujeme předávání důležitých informací prostřednictvím úřední desky, rozhlasu a sociálních sítí. Zejména starším občanům jsme nabídli možnost zprostředkování nákupu, popř. další pomoci. Oslovili jsme dvě místní ženy, které nám hned v polovině března našili první roušky. Další roušky jsme pak dostali od města Sušice a poté také od Oblastní charity v Sušici. Vesměs se jednalo o roušky, které ušili dobrovolníci. Od města Sušice jsme také dostali nabídku podílet se na hromadné objednávce desinfekce, která nám byla v omezeném množství dodána. Veškerý materiál distribujeme zdarma občanům ve spolupráci s JSDHO.                                                              

2. Chci poděkovat paní Potužákové a paní Kalné za ušití roušek, dále pak Oblastní charitě Sušice a Městu Sušice. Velké poděkování patří samozřejmě všem lékařům a lékařskému personálu a všem, kteří fyzicky skutečně pomáhají ostatním zvládnout složitou současnou situaci.

3. Kromě posílání informací prostřednictvím e-mailové komunikace jsme od kraje ani vlády nedostali vůbec nic a ani nám žádnou pomoc nenabídli. Chápu, že situace je složitá že na prvním místě musí být lékařský personál a složky IZS. Na druhé straně slyšíme v prohlášeních vlády jak bude postupně distribuován potřebný materiál také do obcí. To se však doposud nestalo. Myslím, že pro vládu se z této situace postupně stává hlavně boj o získání politických bodů.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Václav Krofta, starosta Kařeza: 

Hasičská zbrojnice v Kařezu.Zdroj: archiv obce

1. Z Holoubkova obec Kařez zakoupila roužky pro občany, je možné si je vyzvednout v budově OÚ. Na webových stránkách obce jsou veškeré informace ohledně koronaviru, kde je např. i provozní doba OÚ, pošty a paní doktroky. Ve spolupráci s místní restaurací jsou zajištěné obědy pro občany. V současné době připravujeme ve spolupráci s doborovolnými hasiči zdarma rozdávání antibakteriálních přípravků pro občany.

2. Chci poděkovat panu Štíchovi a jeho personálu, který v obci provozuje smíšené zboží a i přes nelehkou situaci si občané, díky tomuto krámku,  mohou vše potřebné nakoupit zde v Kařeze a nemusí dojíždět do zalidněných oblastí.

3. Vláda to vůbec nemá jednoduché, neboť nikdo jsme se s touto situací nesetkal. Od vlády i kraje dostáváme veškeré informace - opatření, vyhlášky, atd. Je nutno říci, že zatím v našem okrese/v naší obci je situace klidná a doufejme, že to takto vydrží, neboť při šíření viru do jednotlivých obcí by místní opatření byla samozřejmě naprosto jiná. Závěrem bych velice rád poděkoval občanům obce Kařez za respektování všech nařízení a opatření a všem přeji hlavně pevné zdraví.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Miroslav Kraucher, starosta Rabí:

Hrad Rabí se vloni opět stal nejnavštěvovanějším objektem ve správé památkářů.Zdroj: archiv

1. V souvislosti s koronavirem jsme na úřadu v Rabí koordinovali výdej roušek, které šili místní dobrovolníci. Díky těmto dobrovolníkům jsme distribuci roušek řešili ještě před tím, než bylo vydáno nařízení o jejich povinném nošení. Celkem jsme jich přes úřad rozdali více než 400 kusů. Lidé si je nadále průběžně vyzvedávají, jelikož do podzimu s jedním kusem určitě nevystačí.

Občany jsme také často informovali prostřednictvím SMS rozhlasu o aktuálních opatření vlády. Odběratelů SMS hlášení máme 210.  Z celkem pětiset obyvatel našeho správního území je to slušný dosah. Jakmile opatření začala přibývat geometrickou řadou, raději jsme tuto činnost ukončili, protože jsme se v informacích sami ztráceli. Média informují s dostatečnou razancí, a přehled o tom, co je v aktuálním čase v platnosti máme minimálně „25 hodin“ denně. 

V našich obcích (Rabí, Bojanovice, Čepice) jsme každý den hráli tři písničky z veřejného rozhlasu. Ke zlepšení nálady nás aktivizoval pan Svěrák s Uhlířem. Veřejnou produkci jsme byli nuceni po deseti dnech ukončit, abychom neudělali v obecním rozpočtu „díru“. Autorská práva jsou i během krizového stavu v platnosti. To je samozřejmě nadsázka. Tím pravým důvodem ukončení veřejné produkce je několik stížností především z řad matek nespících novorozenců a také majitelů psů, kteří produkci rušili svým hlasitým vytím. Obecně by se dalo říct, že jsme dali nakonec přednost tichu. V běžných „nekoronavirusových“ časech je v našich obcích velký ruch z dopravy a turismu. Jsme totiž do jisté míry průjezdní obec z Prahy směrem na Šumavu.

Úřadu se jeho běžná práce nijak významně nevyhnula. Pracovníci v terénu pracují podle harmonogramu. Opatření proti pandemii se v žádné míře nedotkly práce v lese, vyřezávání cest, rekonstrukce bytu a běžné údržby. V kanceláři se věnujeme každodenní rutině. Některé projekty finalizují, jiné připravujeme. Každý pracovní den chodíme do práce, abychom řešili běžné i nevšední záležitosti. S našimi občany jsme v kontaktu skrze tzv. úřední okénko. Okno kanceláře směřující na veřejné prostranství zajišťuje bezpečný způsob jak vyřešit vše potřebné. Vzhledem k tomu, že jsme tady do jisté míry všichni v nějakém příbuzenském vztahu, pomáháme si navzájem bez ohledu na úřední hodiny. Stačí pouze zaklepat.

Závěrem jsme nucen dodat, že jsme v našich obcích vyhlásili válku „koroně“ všemi možnými i nemožnými opatřeními. O našem úspěchu svědčí fakt, že i běžná chřipka se zatím zalekl. Nikdo zde totiž nevykazuje žádné virové onemocnění, natož COVID 19. Uvědomujeme si s vážností sobě vlastní: a připomínáme: neříkej hop, dokud nepřeskočíš.     

2. Vzhledem k tomu, že v našich obcích zatím nikdo neonemocněl děkujeme především panu doktoru Primulovi a celému týmu lidí, kteří rozhodují o procesech, které nás chrání před apokalyptickými scénáři, které jsou k vidění v zahraničí.

Díky patří také všem dobrovolníkům, pracovníkům, zaměstnancům, kteří ve prospěch nás občanů pracují.

V našich obcích poděkování zaslouží dobrovolníci, kteří v našich obcích šijí roušky, nejen pro nás, ale pro širokou veřejnost. Vyrobili jich více než dva tisíce a jejich distribuce probíhala do nemocnic a podobně. Děkujeme vám!!! Dále naše poděkování patří lidem, kteří nám poskytli látky a gumičky. Díky těmto dárcům jsme nemuseli stát frontu před vyprodanou švadlenkou a dobrovolníci mohli šít a šít. Děkujeme vám!!! Poděkování patří také místní restauraci u Vystřeleného Vočka, která prostřednictvím “hladového okna” sytí nejen naše občany, ale také širokou veřejnost. Díky vám!!! Lidem pracujícím v místních obchodech s potravinami také moc a moc děkujeme. Děkujme lidem za vzájemnou ohleduplnost.

3. Shrnul bych to tak, že mnohá opatření, nařízení, koordinace, požadavky od státu či kraje a HZS směřují k našemu úřadu skrze krizový štáb ORP Sušice. Podpůrná činnost tohoto štábu je velmi přehledná. Máme dostatek informací pro případ, že by nastaly kritické scénáře, kterým zatím úspěšně v naší republice předcházíme. Všem lidem přejeme z Rabí, Bojanovic a Čepic dostatek trpělivosti v těchto nezvyklých časech a tomu viru ze srdce přejeme účinnou vakcínu.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Jan Altman, starosta Radnic:

Obecní úřad v Radnicích. Ilustrační foto.Zdroj: archiv obce

1. V době karantény byla učiněna poptávka u našich seniorů za účelem zajištění nákupů či jiných obdobných služeb. Tyto služby jsou vykonávány prostřednictvím našich pečovatelek, v případě většího zájmu je připravena v této službě pomoci i část dobrovolných hasičů. Dále je ve spolupráci s místním restauračním zařízením" Na trucovně" zajištěn výdej obědů pro seniory za poloviční ceny a složkám IZS v Radnicích placeny městem Radnice, ve spolupráci s výše uvedeným restauračním zařízením, obědy. Jako další pomoc se v našem městě ukázalo nemalé množství švadlen a švadlenek ,jež šijí roušky pro naše seniory a další občany a tyto jsou prostřednictvím pečovatelek či "rouškovníku" rozdávány potřebným. Materiál na roušky je zajišťován buď vlastní dodávkou švadlenek či nákupem města.

2. Moje poděkování patří hlavně všem těm švadlenám a švadlenkám ,jež nezištně a  převážně v anonymitě vyrábějí roušky, dále našim děvčatům pečovatelkám, jež neustále pomáhají potřebným. Také nesmím opomenout naše lékárnice, prodavačky a prodavače bez jejichž práce by ustal chod našeho města. A v neposlední řadě děkuji i všem těm jež zastupují složky IZS. A můj poslední dík patří všem našim občanům za jejich disciplinovanost a pochopení některých nepopulárních kroků, vyplývajících z různých vládních opatření.

3. Kraj prostřednictvím Magistrátu města Plzně dodal pro naše pečovatelky nějaké ochranné pomůcky, ve spolupráci se zástupci zdravotnického referátu byly řešeny ochranné pomůcky pro naše lékařky a lékaře v Poliklinice. Zde musím více vyzdvihnout spolupráci se starostou města Rokycan, neboť z jeho strany byla snaha pomoci našemu regionu daleko více znatelná.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Filip Smola, starosta Železné Rudy: 

Starosta Železné Rudy Filip SmolaZdroj: Deník / David Kojan

1. Povedlo se rozdat roušky pro všechny naše občany. Rozjeli jsme také rozvoz obědů našim seniorům. Vaří je naše školní jídelna a samotný rozvoz zajišťujeme vlastními silami a také s pomocí dobrovolníků, kteří se nám sami hlásí. Snažíme se občany také co nejrychleji informovat o aktuální situaci, pravidlech a doporučeních. Využíváme k tomu všechny dostupné kanály od Železnorudského zpravodaje, přes roznos letáků do schránek, webové a facebookové stránky města až po náš mobilní rozhlas, který jsme rozjeli před pár týdny. I přes zásadní výpadek příjmů, kdy zejména kvůli výpadku daně z hazardních her a sdílených daní, zejména DPH a poplatků z pobytu přichází Železná Ruda asi o 150 tisíc korun denně, se snažíme pomáhat i místním podnikatelům, kteří se ocitli v kritické situaci. Posunuli jsme o jeden kvartál splatnost nájemného z městských pozemků a rovněž nebudou muset hradit dohodnutý příspěvek na skibus, který jsme letos zavedli.

2. Těch lidí je spousta. Ať už všichni, kteří v první linii pomáhají druhým, riskují své zdraví a doslova padají na pusu, aby udrželi v chodu alespoň základní služby. Nebo neskutečně obětaví dobrovolníci, kteří šijí roušky, vaří či rozvážejí jídlo jiným, nebo pomáhají jiným způsobem. Přede všemi těmito lidmi opravdu smekám a hluboko se klaním. Míra solidarity a vzájemné pomoci je pro mne v těchto složitých časech obrovskou vzpruhou a radostí. Díky těmto skvělým lidem jsem si jist, že vše zvládneme.

3. Nemám důvod nevěřit, že se všichni snaží dělat maximum, abychom pandemii co nejlépe zvládli, i když nedostatek ochranných pomůcek byl samozřejmě velkým problémem. Teď považuji za klíčové, aby se správně nastavilo uvolňování opatření a rovněž, aby se skutečně dočkali pomoci všichni, které situace dostala do finančních problémů. Restart ekonomiky bude velmi složitý. V našem konkrétním případě je potom důležitá i komunikace s Německem, protože přeshraniční styk je hodně důležitý jak pro pendlery, tak i pro naše obchodníky.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Lukáš Fišer, starosta Holoubkova: 

Starosta Holoubkova Lukáš Fišer.Zdroj: archiv obce

1. V rámci našich možností se snažíme pomoci každému, kdo o pomoc požádá. Pro seniory a další ohrožené skupiny občanů zajišťujeme nákupy potravin, léků a základních životních potřeb a donášky obědů. Posunuli jsme splatnost poplatku za odpady i termín pro obnovení žádosti o obecní byty. Podnikatelům v obecních prostorech, kteří museli své provozovny zcela uzavřít nebo významně omezit činnost, jsme odpustili nájemné za měsíce duben a květen. V místním obchodním domě Jednota se šijí ochranné roušky, nějaké jsme rozdávali obyvatelům Domu s pečovatelskou službou a dalším občanům. Obecní policie kontroluje občany s nařízenou karanténou. Spolupracujeme s místními lékaři v oblasti zajištění ochranných pomůcek a dezinfekce, aby nemuseli omezovat své ordinační hodiny.

2. Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří vesměs odpovědně dodržují přísná vládní opatření. I díky tomu patří okres Rokycany mezi nejméně zasaženou oblast nákazou koronavirem v rámci celé ČR. Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na zvládnutí této situace a zajištění chodu nejdůležitějších provozů.

3. Myslím, že vláda udělala co se týče zamezení šíření této nemoci maximum a zareagovala včas. Horší je to se zajištěním ochranných pomůcek a dezinfekce, naše obec jich dostala naprosté minimum. Jejich nedostatek je ale celoevropským problémem. Věřím, že skutečná pomoc teprve přijde v podobě podpory malých podnikatelů, protože určitě nechceme, aby se nabídka služeb na venkově dále zmenšovala. Vlivem poklesu ekonomiky určitě dojde i ke snížení příjmů obecního rozpočtu, s čímž se budeme muset vypořádat.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Hana Valachovičová, místostarostka Holýšova:

Městský úřad v Holýšově.Zdroj: archiv obce

1. Od začátku nouzového stavu , kdy zasedal krizový štáb našeho města úzce a pravidelně spolupracujeme s hasiči. Celý chod Městského úřadu se zcela podřídil COVID-19. Okamžitě jsme vydali leták, který šel do každé domácnosti – pomoc seniorům a osamělým osobám. Vznikl soupis dobrovolníků – musím říci, že jsme byli překvapeni, kolik lidí – studentů, učitelů, ale i lidí na odstávce ze zaměstnání – se přihlásilo na dobrovolnickou činnost. Roznášíme obědy, nakupujeme občanům, rozvážíme roušky po domácnostech, vznikl „ rouškovník“ , kam každý den pověsíme cca 50 roušek. Hasiči pravidelně dezinfikují veřejná prostranství. Pravidelně nové informace hlásíme v rozhlase. Podrobné informace dáváme na fcb. Podnikatelům, kteří jsou v nebytových prostorách města jsme prominuli nájemné na celou dobu nouzového stavu. Lidem, kteří čerpají zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení jsme nabídli odložení splátek na půl roku. Komunikujeme s občany na veřejnosti a snažíme se apelovat na dodržování všech opatření. Uzavřeli jsme také mateřskou školu, dětská hřiště i sportoviště.

2. Poděkovat??? To nelze vyjmenovat, protože bychom neradi na někoho zapomněli. Určitě hasičům, protože jejich práce je neuvěřitelně precizní a každodenní dezinfekce veřejných prostor není samozřejmostí v každém městě. U nás ano. Poděkovat všem co šijí neúnavně již měsíc roušky, těm co poskytují látky, gumy, štíty, kanystry, jídlonosiče, kupují drobné dary pro šičky roušek, vietnamskou komunitu, která nás zásobila minerálkami a také paní tajemnici a zaměstnancům úřadu, že zvládají v této nelehké době zabezpečit chod úřadu.

3. Roušky jsme od vlády – kraje nedostali po celou dobu 3 týdnů. Co jsme si neušili, to jsme neměli. Jinak v posledních dnech máme pravidelné videokonference s KÚ PK, KHS. Nyní KÚ PK zásoboval města dezinfekcemi, rukavicemi. Konečně začíná být spolupráce dobrá. Ale těžko soudit. Pro všechny je to nová situace, velmi složitá a všichni se za pochodu učíme.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Jarmila Vaňourková, starostka Kamenného Újezdu:

Starostka Kamenného Újezdu Jarmila Vaňourková.Zdroj: archiv obce

1. V době karantény obec zajistila pro občany obce s trvalým pobytem, 1000 l dezinfekce zdarma.
Každý, kdo má TP u v obci Kamenný Újezd dostal, nebo měl zájem - 1 l na osobu. Mateřská škola Kameňáček a další zařízení, jako jsou hasiči, či místní restaurace 20 l dezinfekce pro organizaci. Dále obec rozdala do každé domácnosti, několik jednorázových rukavic.

2. Důchodci byli obdarováni rouškami, které ušily místní ženy, těmto bych velice ráda poděkovala p. Blažkové, Najdenové, Zimčíkové, Planetové, Reichlové a mnohým dalším za rozvoz dezinfekce pro starší občany a poděkování patří také p. Kralikové a Reichlové M., Šmolíkové a G. Vaňourkovi za pomoc při zásobování občanů hygienických prostředků. Dost dobrovolníků se nám hlásilo na obec s hlídáním dětí pro dobrovolníky v první linii. Restaurace nám zajišťuje zásobování obědů a nákupu pro starší občany. Prostě každý pomáhá jak může a jaké má možnosti. Lidé ve vsi jsou ohleduplní a dodržují patřičné rozestupy při nákupech v prodejně i na veřejnosti.

3. Kraj a vláda má svých starostí dost, takže ani neočekáváme od nich pomoc. Roušky, respirátory, rukavice apod. se k nám nedostaly. Myslím si, že hlavně by měla být plně zásobována nemocniční zařízení a domovy důchodců a jiná zařízení dalších typů, která jsou nejvíce v ohrožení. Všechny profese, které jsou neustále ve styku s nákazou, jak zdravotníci, hasiči, prodavačky či policisté a ošetřovatelé mají můj velký obdiv a podporu. Velice bych si přála, aby nouzový stav skončil a pandémie odezněla, ale to si ještě dlouho  počkáme než začneme opět žít normálním běžným životem bez roušek a omezení. Všem přeji hodně zdraví a optimismu.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Michal Muravecký, starosta Zbiroha: 

Ilustrační foto.Zdroj: Radmila Jandová

1. Již od počátku vyhlášení krizového stavu se jako město snažíme aktivně přistupovat zejména k informovanosti občanů, pomoci seniorům a potřebným, ale také k zajišťění bezpečnosti, dostupnosti kolektivních ochranných a dezinfekčních prostředků. Pro zlepšení informovanosti takřka denně aktualizujeme naše webové a Facebookové stránky, výzvy v písemné podobě zveřejňujeme na vývěskách a úřední desce. Před vyhlášením mimořádného stavu jsme pro naše občany spustili mobilní aplikaci „V obraze“ od našeho poskytovatele webových stránek, který přináší aktuální informace z webu města přímo do chytrých telefonů, včetně hlasového upozornění. Vytvořili jsme informační letáky, které jsme vyvěsili ve všech našich bytových domech a roznesli i mezi osoby starší 65 let.

Zajišťujeme vlastními prostředky i pomocí dobrovolníků nákupy potravin a léků pro potřebné, nadále zabezpečujeme rozvozy obědů a provozujeme služby sociálního vozidla, určeného na přepravu seniorů k lékařské péči. Po rozšíření koronavirové pandemie a povinnosti chránit si obličej rouškou jsme zajišťovali sběrné místo pro vyrobené roušky od dobrovolných dárců a jejich distribuci občanům. Za účelem výroby šitých roušek jsme bezplatně pronajali náš multifunkční sál neziskovému spolku.

Zakoupili jsme dávkovače na dezinfekční prostředky, které jsme umístili do čekáren místních lékařů, lékárny a v neposlední řadě do našeho domova pro seniory. Ve spolupráci s úklidovou firmou jsme provedli plošnou dezinfekci prostor domu pro seniory a to polymerovým přípravkem s dlouhodobou účinností až 30 dnů. Ve spolupráci s jednotkou SDH Zbiroh jsme přistoupili k provádění plošné dezinfekce vybraných veřejných prostor, jako jsou autobusové zastávky, dětská hřiště, bankomaty, prostory před zdravotním střediskem, poštou, prodejnami, kolem kontejnerů, informačního centra atd.

V současné době provádíme opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů i zaměstnanců úřadu s ohledem na jeho plánované znovuotevření od 20.4.2020.

2. Poděkování si zaslouží určitě mnoho občanů Zbiroha, zaměstnanců městského úřadu, neziskových společností, spolků, firem, dobrovolníků. Vyjmenovat všechny, kteří pomáhali, (např. šili roušky a předávali je na sběrné místo), bych si ani netroufl, neboť bych nerad na někoho zapomněl. Zde se opět potvrzuje, jak společné nesnáze národ semknou.

3. Vláda ČR nás denně cestou operačních středisek HZS ČR informuje o nových předpisech a nařízeních, které jsou vydávány a rozesílány v době krizového stavu. Ze strany Vlády ČR se tedy ve vztahu k obcím jedná spíše o pomoc ve smyslu předávání informací. Mimořádné nákupy ochranných prostředků, roušek, respirátorů a obleků byly samozřejmě primárně směřovány do nemocnic a integrovanému záchrannému systému. Zkrátka tam, kde jsou lidé v “první linii”, a čelí nákaze přímo. My jsme se proto soustředili, stejně jako většina občanů České republiky, na zajištění pomoci vlastními prostředky a prostředky od dobrovolníků. A to se nám v rámci našich možností ve spolupráci s dobrovolníky, myslím zatím podařilo.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Antonín Schubert, starosta Modravy: 

Starosta Modravy Antonín SchubertZdroj: DENÍK/Ludvík Pouza

1. Obec Modrava se snažila od samého počátku zabezpečit ty občany obce, kteří na Modravě skutečně trvale žijí, ochrannými a dezinfekčními prostředky. Tito občané dostávají zdarma respirátory, roušky, dezinfekční ubrousky, dezinfekční mýdla a jednorázové latexové rukavice. Byl to nelehký úkol, téměř výzva, protože nikde nic nebylo. Připomínalo komunistickou éru - nic nebylo k dostání, ale všichni všechno sehnali. Další věcí co dělá obec je, že dezinfikuje mobiliář obce a tu veřejnou infrastrukturu, která může být infikována návštěvníky Modravy. Těch jezdí na Modravu i přes omezený volný pohyb osob dost. Za zlé jim to nemám, protože toto omezení nikdo nekontroluje, ale nikdo vlastně lidem nevysvětlil, co to omezení pohybu je. A protože počáteční prognózy, že SARS-CoV-2 je po 15 minutách na vzduchu zničený, byly mylné, tak je taková dezinfekce v zájmu ochrany zdraví místních obyvatel nutná. Obec nezapomněla ani na místní občany, kteří jsou místními hasiči. Jednotku požární ochrany bylo nutné plně vybavit, pro případ rizikového zásahu, před koronovirovým nebezpečím. To se také podařilo.  

2. Kdo si zaslouží skutečný dík jsou místní ženy a ženy vůbec. Ten elán, ta obětavost a soudržnost při šití roušek, to připomínalo listopadovou dobu roku 1989. Skláním se v hluboké úctě.

3. Kraj asi dělá co může. Část potřebných dezinfekčních a ochranných prostředků máme dodány Plzeňským krajem, za což jsme samozřejmě rádi. A co dělá vláda? Já jsem se na vojně naučil heslo, že iniciativní blbec je horší než třídní nepřítel! Činnost vlády je spíš ukázkou toho, jak se taková krizová situace řešit nemá. A nevyužití potenciálu tradiční české dovednosti, ze strany vlády, to považuji přímo za trestuhodné!

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Miroslav Plincelner, starosta Černošína: 

Kostel sv. Jiří v Černošíně.Zdroj: Deník / Jiří Kohout

1. Snažíme se udržovat dobrou náladu a pozitivní pohled na nastalou situaci mezi sebou na úřadě i mezi občany / snad bylo patrné i ze zaslaného videa o víkendu, které zpracovala pro Černošín paní Sihelská/. Přinášíme občanům nejnovější zprávy, opatření, usnesení, doporučení, zákazy na stránkách města, na FCB Infocentrum a prostřednictvím mobilního rozhlasu. Prvním z větších opatření byl zákaz návštěv v DPS, abychom ochránili naši nejohroženější skupinu obyvatel. S opatřením byli naši klienti osobně seznámeni. Byly rozneseny letáčky do schránek, aby všichni věděli, kam se v případě nesnází, nejasností obrátit. Jako priorita byly roušky pro naši DPS a nejvíce ohrožené, pak náš sbor SDH. V současné chvíli jsem přesvědčen, že roušky jsou v každé rodině ve městě i v okolí. Každý si je mohl vyzvedávat průběžně na MÚ nebo mu byly dopraveny na základě požadavku. S distribucí nám pomáhali naši obyvatelé, ale také zástupci z jednotlivých vesnic, což nám také usnadnilo práci. Snažíme se monitorovat naše seniory a potřebné, nabízíme dovoz základních potravin, vyzvednutí receptu na léky. Myslím, že se tady mezi sebou hodně známe a víme, co kdo potřebuje a funguje maximální vzájemná podpora a pomoc. Je milé, když přijedete do blízké vesnice, kde Vás už mezi vrátky zdraví jedna z našich obyvatelek se slovy: "Já už Vás čekala, už jsem si zvykla, že přijedete......"Připojili jsme se také ke zpívání písně Zdeňka Svěráka "Není nutno", kde píseň pana Svěráka doprovodila živým zpěvem do rozhlasu ředitelka naší ZŠ paní Naďa Pézlová. Od krizového štábu ve Stříbře jsme získali možnost objednání dezinfekce COVID, která byla následně vydávána občanům dle požadavku na MÚ. Podařilo se nám získat ochranné štíty, které byly předány do prodejny COOP našim prodavačkám.  Pro všechny z nás byly tyto dny jiné, zvláštní. Na spoustu věcí neexistovaly žádné metodiky, často jsme věci řešili jen na základě intuice. Snažili jsme se o zachování provozu úřadu i technických služeb města. Rada města na své poslední schůzi rozhodla, že podpoří místní podnikatele a sníží jejich nájmy, pachty na přechodné období  od 1.4.2020 do 31.8.2020 na 1,- Kč/měsíc.

2. Určitě všem, kdo se zapojil a pomáhal. Černošínským ženám, které ve dne v noci šily roušky - paní Lenka Vališová, Ivanka Glazerová, Jana Valovská, Mirka Jungbauerová, Zuzka Vávrová, Miluše Filipčíková, ale i dalším, o kterých ani nevíme, firma RI-VAJ (firma dodala celkem 900 roušek a nakoupila potřebný materiál), středisko Víteček a Potraviny BAlla Černošín (200 ks roušek), paní Nguyen Van Cuong. Velmi si ceníme takové vlny solidárnosti, soudržnosti a sounáležitosti. Mnoho lidí dodávalo materiál na roušky. Roušky putovaly k černošínským občanům a do našich vesnic, do našeho domu s pečovatelskou službou,  ale také do mnoha nemocnic, na záchranku, k hasičům. Počítáme s tím, že všem poděkujeme osobně na městském úřadě, až "bude po všem". Velmi si ceníme, že Motorest Vlčák zabezpečoval po celou dobu nouzového stavu rozvoz obědů.

3. Musím se trochu pousmát. No, zahlcují nás stovkami mejlů, kdy Vám půl dne trvá zorientovat se v tom, zda to co platilo včera, platí ještě dnes…Určitě se vytvořil výborný tým lidí na krizovém štábu Stříbro v čele se starostou panem Záhořem, který nás o všem průběžně informuje, přináší i pravidelné zprávy od Krajské hygienické stanice v Plzni, zabezpečuje distribuci dezinfekce i pro naše město, předá potřebné kontakty. Jinak opatření vlády jako taková přijímáme s respektem. Dnes si myslím, že se snad dokázalo předejít scénářům, které sledujeme v okolních zemích. Uvidíme, co přinesou další dny. Jsem přesvědčen, že vše je o nás o lidech, o naší zodpovědnosti  a o zdravém lidském rozumu. Nepolevme. Jak stálo na našich obálkách pro občany - TO DÁME!!! Jsme v tom společně.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Aleš Tolar, starosta ÚMO 9 Plzeň-Malesice:

Starosta Malesic Aleš Tolar.Zdroj: archiv

1. Především jsme všem občanům našeho městského obvodu zajistili již bezprostředně po zavedení povinného nošení textilní roušky a následně jsme rozvezli do každé domácností i dezinfekční roztok. Nabídli jsme i všem starším spoluobčanům a ženám samoživitelkám zajištění dovozu nákupu potravin a léků domů. Bohužel zcela se musel zastavit společenský život v obci, což nesu velmi těžce, protože jsem to já osobně vnímal jako gró své práce pro občany. Ale věřím, že brzy se vše vrátí k normálu.

2. Velké podkování patří v naší „obci“ dobrovolným hasičům, kteří pomohli s rozvážením roušek, stačením dezinfekce do PET lahví a také všem dobrovolným švadlenám, které se zapojily do šití roušek. Zaznamenal jsme u nás i neobyčejně šlechetný přístup lidí, kteří třeba šili doma roušky a zdarma je pro ostatní věšeli na plot nebo tímto způsobem rozdával jeden z místních podnikatelů v oboru dezinfekční roztok sousedům.

3. Kroky vlády jsme v první fází hodnotili pozitivně a měl jsme dobrý pocit z toho, jak aktivní přístup zvolila a jak se na rozdíl od okolních zemí podařilo situaci u nás zvládnout. Vytýkal jsme jí především to, že nedokázala zajistit pro občany a především lékařský personál dostatek ochranných prostředků, i když za to zazněla omluva. Postupem času jsem ale z některých rozhodnutí vlády rozpačitý, protože podle mě odporují zdravému rozumu. Myslím si, že opatření by se měla rozvolňovat rychleji, protože dopady opatření na ekonomiku a životy každého z nás jsou obrovské. Co mi vyloženě vadí, je přístup některých papalášů z okolí Hradu ve smyslu „my si můžeme dělat co chceme“ – viz zabijačka, společný oběd v Lánech, nedodržení karantény po návratu z Číny atd.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Karel Petráň, starosta Svojšína: 

Karel Petráň s plaketouZdroj: Deník / Jiří Kohout

1. V době karantény pracujeme, byť za ztížených podmínek, jako v jakékoliv jiné době. Je vyřizována běžná úřední agenda, probíhá příprava projektů, realizace dříve naplánovaných stavebních akcí a tak dále. Pouze přímý styk obecního úřadu s veřejností je omezen dle vládních opatření.  Mimo tuto běžnou činnost nabízíme občanům roušky, které máme prozatím v dostatečné zásobě. K dispozici máme také dezinfekční prostředek, který občanům odléváme do přinesených nádob. Pokud by v důsledku současného stavu kdokoliv ze starších nebo invalidních spoluobčanů potřeboval jakoukoliv mimořádnou pomoc, jsme připraveni mu ji poskytnout. Obyvatelům také nabízíme prodej dřeva z obecních lesů na otop s dovozem až do domů, tuto nabídku využívají nejvíce starší občané.

2. Roušky nám dodávají ochotní spoluobčané, kteří je šijí  ve svém volném čase.  Touto cestou bych jim chtěl za jejich nabídku a práci velice poděkovat. Poděkování patří samozřejmě i všem dalším dobrovolníkům, kteří v této nelehké době pomáhají ostatním.

3. Věřím, že orgány státu i kraje odvádějí maximum pro překonání současného stavu a zmírnění negativních dopadů epidemie. Spolupráce s obcí pak probíhá především přes složky integrovaného záchranného systému, na které se můžeme obracet s případnými potřebami a dotazy v oblasti ochrany obyvatelstva.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Ladislav Macák, starosta Tachova:

Ladislav MacákZdroj: DENÍK/Jiří Kohout

1. Občané města si mohou kdykoliv vzít ve vestibulu MÚ roušky. Mimo úřední hodiny a o víkendu zazvoní na MP. Na facebookových stránkách města jsou nabídky na terapeutickou pomoc pro občany i na pomoc se zajištěním nákupů pro seniory. Pomocí pečovatelské služby ČČK je zajišťován rozvoz jídel a nákupu seniorům (pokud to požadují). Provedli jsme desinfekci společných prostor v domech s chráněnýmy byty i v ostatních městských bytových domech. Městská policie dohlíží na dodržování nouzových nařízení.

2. Mile nás překvapila a potěšila solidarita a ochota spoluobčanů, firem i pracovnic MÚ a MKS, kteří v době nedostatku začali šít bezplatně a z vlastního materiálu chybějící roušky. Jako první začaly šít vietnamské spoluobčanky. Nejvíce nám jich daroval pan Abrahám (firma Duke). Pomáhalo nám mnoho dalších známých i neznámých žen i mužů. Pan Provazník a Dlouhý nám darovali chybějící desinfekci. Výrobce ochraných štítů z Přimdy daroval ochrané štíty na polikliniku i MÚ. Všem, kteří ochotně a nezištně pomohli a pomáhají ostatním děkujeme a jejich pomoci si velmi vážíme. Děkujeme i těm, kteří dodržují krizová nařízení a zásady ochrany a tím take pomáhají, aby se pandemie v Tachově nerozšiřovala. Tato doba není pro nikoho lehká, nikdy jsme se s ničím podobným nesetkali. Věřím, že se ji podaří zvládnout a budeme na ni vzpomínat jako na zlý sen. Určitě nám zůstane ve vzpomínkách dobrý pocit, že si lidé dokáží pomoct, nezištně, bez ohledu na vlastní pohodlí.

3. První týdny nouzového stavu jsme nedostávali z Plzeňského kraje nic, bohužel ani poliklinika. proto jsme se obrátili s prosbou na spoluobčany, aby nám pomohli s rouškami. V současné době se zásobování z Plzeňského kraje zlepšilo a základní ochranné prostředky i když v omezeném množství dostáváme.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Luboš Hlačík, starosta Chodové Plané: 

Zámek v Chodové Plané.Zdroj: archiv obce

1. Obětavé šičky našily spoustu roušek, které jsou k dispozici na naší akciové společnosti a také na novém rouškovníku v ul. Pohraniční stráže. Pravidelně naše občany na webu a prostřednictvím mobilního rozhlasu informujeme o opatřeních vlády. Seniorům a indisponovaným občanům nabízíme prostřednictvím naší akciové společnosti CHODOVKA a. s. rozvoz jídel a objednaných nákupů, stejně tak propagujeme podobné služby jiných organizací. Objednali jsme stojany s desinfekcí, které budou instalovány u autobusové zastávky a na cyklostezce z Chodové Plané do Plané u herních prvků. Zdarma si mohou občané stáhnout mobilní aplikaci webu Chodové Plané, kde najdou právě tyto informace. Dále podáváme zprávy o jízdních řádech v kraji, uzavírkách a znovuotevření provozoven apod.

2. Rádi bychom poděkovali šičkám roušek (konkrétně p. Plevkové a jejím kolegům z pivovaru Chodovar, kteří celou akci velmi rychle rozjeli, a dalším: p. Sikorové, p. Brümmerové, p. Klimentové, p. Rapšové, p. Fišerové, p. Šulcové, rodině Hanků a Bendů aj.), pracovníkům CHODOVKY a. s., zejména p. Kleinové za koordinaci donášky a odebírání roušek, ale i ostatním zaměstnancům, kteří provádějí v městysi plošnou desinfekci venkovního mobiliáře a prvků ne veřejných prostranstvích.

3. Prostřednictvím Městského úřadu Tachov  jsme mohli objednat desinfekci jak rukou, tak na povrchy předmětů, nábytku aj. v posledních dodávkách byly k dispozici i roušky, respirátory a ochranné pomůcky pro dobrovolné hasiče (brýle, obleky). Krizový štáb Tachov rozesílá opravdu rychle veškeré změny, které vláda či ministerstvo zdravotnictví, nebo jiná ministerstva vyhlásí, pravidelně nás informuje i ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a ostatní. Určitě všichni dělají v danou chvíli, co umí a na co mají síly a kapacity, což v podstatě plní daný účel – jednak pomoci v nouzové situaci a jednak ve zmírnění nákazy virem..

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Dana Lesak, starostka Obory: 

Z obnovyFoto:OÚ OboraZdroj: Deník / Hohlová Jaroslava

1. Snažím se, aby občané byli především v klidu a dostatečně podrobně informováni. Informace jim dodáváme nejen prostřednictvím obecního webu v oddílu AKTUALITY, ale i prostřednictvím emailu a nově jsme zavedli ve spolupráci se společností Galileo Corporation s.r.o. mobilní aplikaci "V obraze". Veškeré novinky se tak občanům zobrazí přímo na chytrých zařízeních (mobilech, či tabletech). Pokud by občané potřebovali konkrétní pomoc, mohou se kdykoliv na mě zcela neformálně obrátit. Obec hned v počátku epidemie nechala všem občanům ušít látkové roušky pro opakované použití (o tom již Deník informoval, vč. foto). Kromě toho šijí u nás v obci zcela roušky i soukromé osoby a zásobují jimi široké okolí. Aktivity jsou omezené  vzhledem ke krizovým opatřením, ale zdejší nádherná příroda láká k vycházkám a toulkám, stává se útočištěm pro načerpání energie, působí pozitivně na duševní rovnováhu.

2. Poděkování, obdiv a úcta patří samozřejmě všem v první linii (zdravotníkům, prodavačkám, hasičům, armádě, policii, pracovníkům servisu, služeb a podpory). Chci poděkovat občanům obce za odpovědnost a ohleduplnost, za racionální přístup  ke krizovým opatřením  a všem omezením. Velký dík patří všem firmám, dobrovolníkům a jednotlivcům, kteří v této nelehké době pomáhají každodenní prací a pomocí.

3. Nejvíce nám pomáhá informační servis, který poskytuje prostřednictvím aplikace KOPIS HZS Plzeňského kraje a referentka krizového řízení MěÚ Tachov paní Mgr. Kohútová. Oproti tomu většina opatření a řešení Vlády ČR působí nekoncepčně, nepřehledně, chaoticky a složitě.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Vlastimil Pech, starosta Výrova:

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Výrově.Zdroj: archiv obce

1. Občané nám poskytli materiál, ze kterého jsme zorganizovali pomocí našich občanů ušití roušek. V první fázi jsme je distribuovali zdarma občanům starších 60 let a poté byly a jsou zdarma k dispozici našim občanům na vyžádání nebo k vyzvednutí v prodejně potravin. Snažíme se občany pravidelně informovat o vydaných opatření (místní rozhlas, webové stránky). Naštěstí u nás prozatím nikdo nepotřebuje zajistit nakupování a podobné věci, v obci máme přímo ordinaci praktického lékaře MUDr. Churavé, ale v případě nutnosti je možné kontaktovat přímo mě s jakýmkoliv problémem.

2. Chtěli bychom poděkovat všem občanům za příkladné respektování restriktivních opatření a vzájemné pochopení nelhké situace a zejména pak těm, kteří se v počátečních dnech nouzového stavu sami nabídli s pomocí ušití roušek pro své spoluobčany, případně poskytli materiál pro šití roušek. Dále bych chtěl poděkovat praktickému lékaři paní doktorce Churavé a její sestřičce za to, že byť zejména zpočátku byla, jako ostatní lékaři, státem nechána na pospas ohledně zdravotních ochranných prostředků, tak poskytuje občanům a to zdaleka nejen v naší obci, své neocenitelné služby.

3. Jsme pravidelně informováni přes systém KOPIS a přes krizový štáb ORP Kralovice o vydaných dokumentech vládou nebo jedn. ministerstvy atd., případně jsou nám nabízeny různé služby či nákupy. Vzhledem k tomu, že naši občané jsou soběstační nebo alespoň pomocí svých příbuzných a známých, tak jsme doposud nemuseli využívat pomoc z krajských či jiných institucí. Obecně mám z působení vlády spíše smíšené až negativní pocity a to při plném respektu vydání počátečních restrikcí a to zejména ve způsobu její komunikace na venek, která je nesystémová, chaotická a v některých případech (zejména ekonomická pomoc) zoufale pomalá. To už vůbec nemluvím o naprostém selhání v pořízení ochranných prostředků zejména pro lékaře. To je však asi na delší povídání.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Blanka Kantová, starostka ÚMO 6 Plzeň-Litice:

Pohled na Litice.Zdroj: archiv obce

1. Zorganizovali jsme za pomoci dobrovolníků a našich dobrovolných hasičů pomoc s nákupy seniorům, nabídli dobrovolníky na hlídání dětí, dětem školou povinným bez přístupu k tiskárně nebo skenování tyto služby zdarma na úřadě. Rozjeli jsme opět díky dobrovolníkům šití a distribuci roušek i pomocí „rouškomatů“ v našich knihobudkách. Nyní  chystáme šití roušek pro děti do školy a školky.

2. Samozřejmě všem, kteří svou pomoc nezištně nabídli, šijí, nakupují, rozvážejí vše potřebné a snaží se pomoci těm, co to potřebují.

3. Nevím přesně odkud některé ochranné pomůcky  nebo dezinfekce například na úřad nebo hasičům dorazily, ale i když toho nebylo moc, myslím, že jsme to dobře zvládli z vlastních zdrojů a jsem přesvědčená, že tato pomoc šla hlavně například zdravotníkům nebo různým sociálním službám, kde to potřebovali určitě víc než my. Pokud jde o hodnocení aktivit vlády tam mohu říct, že si myslím, že díky jejich rychlé reakci jsme na tom nyní tak dobře v porovnání s jinými státy, jak jsme. Ať už to bylo uzavírání hranic, nouzový stav, nošení roušek. Vracení do normálního stavu hodnotím trochu hůře, mohlo by být rychlejší, hlavně z ekonomických důvodů, ale to může být způsobeno z mé strany nedostatkem relevantních dat a odbornosti. Víc mi vadí reakce některých lidí, kteří se nyní chovají přesně jako ten generál po bitvě, ale být na tom místě oni, dopadlo by to od začátku katastrofálně.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Václav Fink, starosta Útušic:

Kaplička v Útušicích.Zdroj: archiv obce

1. Veškeré informace k dané problematice, k pomoci obce a provádění potřebných opatření předáváme opakovaně prostřednictvím rozhlasových hlášení, prostřednictvím obecního zpravodaje a samozřejmě zveřejněním na úředních deskách a internetových stránkách obce. Telefonní kontakty na starostu obce i místostarostu jsou občanům k dispozici. Seniorům jsme zajistili a rozdali ochranné roušky, nabízíme možnost donesení nákupů nebo obědů a všem občanům jsme rozdali dezinfekci.

2. Velmi děkujeme všem, kteří pomáhají se šitím ústenek, rozléváním a rozvozem dezinfekce a také všem, kteří pomáhají sousedům nebo známým, aniž by tato pomoc byla organizována obcí.

3. Vláda nás pomocí krizových štábů zásobuje velkým množstvím emailů s mnoha nařízeními a rozhodnutími. Bohužel v mnoha případech je není možno provést. Například zajistit, aby osoby v karanténě netřídili odpad, ale ukládali jej do plastových pytlů - zároveň ale bylo zakázáno nás informovat, kdo je v karanténě. Nebo doporučení toho, kdo má být při výkonu svého zaměstnání vybaven jakými ochrannými prostředky – ty však není možné sehnat atp.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Jindřich Jindřich, starosta Spáleného Poříčí:

Starosta Spáleného Poříčí Jindřich Jindřich.Zdroj: archiv obce

1. Po vyhlášení povinnosti pohybovat se na veřejnosti se zakrytými ústy a nosem se tak jako všude hledaly nejrůznější způsoby, jak nahradit chybějící ochranné pomůcky. Naprosto skvěle a spontálně k tomuto problému přistoupily kolegyně z městského úřadu, knihovny, infocentra a řada dalších dobrovolnic. Během několika dnů ušily z darovaných látek více než 1000 roušek, které byly postupně předány našim občanům starším 60 let, roušky byly dále nabídnuty do obchodů a lékařům. Další zájemci si mohou roušku vyzvednout zdarma v informačním centru. Osamoceně bydlícím občanům v důchodovém věku byla nabídnuta pomoc s obstaráním nákupu, léků, odvozem k lékaři. Od ORP Blovice jsme získali desinfekci, kterou jsme rozdělili do obchodů, které jsou v provozu, na poštu, našim lékařům, do restaurací, které vydávají obědy přes okénko. Společnost Primagra, a.s. Milín věnovala desinfekci pro naše domy s pečovatelskou službou. Občany informujeme pomocí rozhlasu, plagátů, webových stránek, facebooku, letáků. Březnové číslo Spálenopoříčského zpravodaje bylo vydáno v trojnásobném nákladu a místní skauti zajistili distribuci do všech domácností.

2. Poděkování patří zdravotníkům, policistům, hasičům, prodavačkám a všem dalším, kteří se starají o naše zdraví, bezpečnost a zajištění základních služeb. Dále bych chtěl poděkovat kolegyním a kolegům z městského úřadu a všem dobrovolníkům, kteří zajistili výrobu a distribuci roušek, starají se o zajištění služeb pro naše občany a bezproblémový chod města a úřadu.

3. Z Plzeňského kraje jsme prostřednictvím ORP Blovice obdrželi respirátory KN 95, které jsme poskytli našim lékařům, do obchodů, na poštu a obyvatelům domu s pečovatelskou službou. První dny po vyhlášení nouzového stavu chyběly základní ochranné pomůcky a desinfekce. Chybějící roušky se podařilo díky iniciativě dobrovolníků zajistit.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Václav Bernard, starosta Všerub na Domažlicku:

Václav Bernard, starosta Všerub.Zdroj: Deník/ Helena Bauerová

1. V neděli 15. 3. 2020 vznikla pracovní skupina SARS CoV-2. Od 16. 3. 2020 se městys aktivně zapojil do šití roušek. 17. 3. 2020 jsou distribuovány letáčky pro seniory s nabídkou pomoci zajišťovat nákup základních potravin, drogistického a lékárenského zboží pro osoby, které nemají možnost si nakoupit základní potraviny či obstarat léky prostřednictvím příbuzných a známých. Od 17. 3. 2020 začíná distribuce šitých látkových roušek, celkem jich bylo k dnešnímu dni distribuováno více než 6 500 ks. Od 1. 4. 2020 máme k dispozici 1 000 l dezinfekci Anti-COVID.

2. Kdybych měl děkovat každému extra, nestačila by Vám na to jedna stránka ?. Děkuji všem, kterým není tato situace lhostejná, a kteří s virem bojují 24 hodin denně, především pak lidem v první linii jako zdravotníkům, policistům, hasičům, vojákům a všem dobrovolníkům. Děkuji všem zaměstnancům ÚM Všeruby. Děkuji všem, kdo se podíleli na výrobě ručně šitých roušek, především neúnavným švadlenkám. Děkuji členům JSDHO Všeruby a Hyršov za zajišťování distribuce ochranných pomůcek a informačních materiálů a v neposlední řadě děkuji pracovišti krizového řízení MěÚ Domažlice.

3. Upřímně nevím, co na tuto otázku odpovědět. Informační letáky jsme si vyrobili, Všerubský speciál jsme vydali, roušky jsme si ušili, dezinfekci jsme zakoupili a navíc se snažíme pomáhat druhým.
Nedovolil bych si zpochybňovat rozhodnutí vlády ani rozhodnutí Krajského úřadu potažmo Krizového štábu Plzeňského kraje. Jde o jejich rozhodnutí. Nicméně já osobně některá vládní opatření nevidím jako správně nastavená. Některá jsou až zmatečná, diskriminující, řekl bych, že některá rozhodnutí nebo jejich části jsou dokonce v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a Listinou základních práv a svobod.
To, že některá opatření jako např. podmínky pro přeshraniční pracovníky, uzavření hranice ve smyslu nemožnosti vycestovat dlouhodobě kritizuji, je již veřejně známo. Podle mého názoru se věnuje koronaviru až příliš velká pozornost, což samozřejmě způsobuje škody jinde. V žádném případě nejde pouze o ekonomiku – o „peníze“, jde především o zanedbávání péče o jinak nemocné osoby a v neposlední řadě narušení mezilidských vztahů.
Chraňme a pomozme nejohroženějším skupinám obyvatelstva, rozumným způsobem regulujme. Nebraňme však lidem pracovat, podpořme drobné živnostníky a trvejme na představení plánu rozvolňování stávajících opatření. Nezapomínejme ani na občany s jinými zdravotními problémy, kteří jsou nuceni svoji návštěvu lékaře odkládat na neurčito. To vše může způsobit větší škody než koronavir samotný.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co děláte v době karantény pro své občany?
2. Komu byste chtěl naším prostřednictvím poděkovat?
3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Jan Bozděch, starosta Klenčí pod Čerchovem:

Jan Bozděch, starosta, Klenčí pod Čerchovem Zdroj: archiv Deníku

1. Po zahájení karantény začali pracovnice našeho úřadu šít roušky nejdříve pro občany seniorského věku a pak i pro další obyvatele Klenčí. Díky jejich rychlé reakci na aktuální stav se podařilo dostat roušky ke všem potřebným. Následovně jsme zajistili poměrně