Dvě nové výstavy - Evropský zelený pás a Les, lov, myslivost, které velkorysým způsobem mapují život a přírodu v místech bývalé Železné opony, začnou v neděli 30. června vernisáží v německém příhraničním městě Schönsee, které leží jen několik kilometrů od hranic s Domažlickem. Slavnostní zahájení se v informačním a kulturním Centru Bavaria Bohemia uskuteční v 16 hodin.

"Termín Evropský zelený pás vznikl jako pokus o reinterpretaci oblasti bývalé železné opony: nejtvrdší hranice v Evropě se proměnila v cennou přírodní a kulturní krajinu, která spojuje a zve lidi k odpočinku, poznávání a učení. Zelený pás je dobrým místem pro lidi i přírodu," uvádějí organizátoři výstavy, která zůstane v centru nastálo.

U její příležitosti vytvořil vizuální umělec Jakub Nepraš dílo s názvem Hnízdo. Centrum Bavaria Bohemia chce stálou expozici doplňovat o výstavy dočasné, týkající se různých aspektů kulturního a přírodního dědictví. První z nich je právě Les, lov, myslivost: podél bavorsko-českého zeleného pásu se táhne jeden z největších souvislých lesních porostů ve střední Evropě. A myslivost hraje v jeho ochraně důležitou roli. "Odstranění drátů na západní hranici přineslo svobodu nejen lidem, ale i zvěři. Na bavorské straně bylo v důsledku volné migrace zejména spárkaté zvěře vybudováno více posedů, než kdy měla československá pohraniční stráž strážních věží," píše se v publikaci Českomoravské myslivecké jednoty.

"Zajímá nás myslivost jako jedna z činností, která se provozuje na obou stranách hranice. Nemusíte být myslivcem, aby vás myslivost fascinovala - jako kulturní fenomén, jako způsob regulace ekosystémů," říkají kurátoři výstavy Jan Šícha a Veronika Hofingerová. Jejich výstava se inspiruje skutečným životem v zeleném pásu. Při přípravě výstavy hrály klíčovou roli rozhovory s německými a českými myslivci, zemědělci, lesníky a ochránci přírody.

Mladá výtvarnice Iva Ščerbáková pro výstavu namalovala divoká zvířata. Na výstavě se totiž návštěvníci nejprve setkají s úlohou divoké zvěře v ekosystému. Ručně malované obrazy dodávají výstavě kouzlo ruční práce a přírodních materiálů.

Doprovodný program s ukázkami tradic a dovedností pomohou organizovat myslivci, lesníci a ochránci přírody z příhraniční oblasti. Jazykovou bariéru překonají tlumočníci. Výstava je rovněž dvojjazyčná. "Nejde však jen o překonání jazykové bariéry. Jde také o překonávání bariér a předsudků ve společnosti," podotýkají pořadatelé.

Komentovaná prohlídka s kurátory se uskuteční v neděli 7. července od 14 hodin. Výstava Les, lov, myslivost bude k vidění do února příštího roku.