Aeroklub Staňkov provádí výcvik pilota kluzáků k získání průkazu s mezinárodní platností vystaveného Úřadem pro civilní letectví.

Výcvik pilota kluzáků je možno začít od 15 let, lépe řečeno minimální věk 15 let je třeba mít před prvním samostatným letem.
Před zahájením samotného praktického výcviku je nutná teoretická výuka v rozsahu cca 40 vyučovacích hodin. Hlavní náplní je základní seznámení s obsahem jednotlivých předmětů v rozsahu potřebném pro zahájení praktického výcviku.Výuka probíhá během zimních měsíců. Je však možné začít prakticky kdykoliv samostudiem s individuálním  termínem zkoušek. Tímto získáte teoretické základy pro praktické létání v předmětech: letecká navigace, přístroje, meteorologie, konstrukce letadel, aerodynamika, mechanika letu, letecké předpisy, provoz letadel. Po provedení tzv. pozemních příprav – teorie techniky pilotáže, může začít praktický výcvik. Rozsah minimální náplně, který není nikterak nezvládnutelný, je schválen ÚCL (Úřad pro civilní letectví).

Praktický výcvik pilota kluzáků se provádí dle schválené osnovy AK-PL, se kterou budete seznámeni po ukončení teoretické části výcviku. V úvodu výcviku je nutné absolvovat pozemní přípravy, které zahrnují praktické informace o kluzáku, na němž výcvik probíhá, padáku, obsluze navijáku, obsluze vlečného zařízení letounu a v neposlední řadě i praktický nácvik důležitých úkonů v kabině kluzáku. Pak už Vás čeká seznamovací let s instruktorem a další plnění jednotlivých cvičení v dané posloupnosti, přičemž přejít k dalšímu cvičení je možno až po úplném zvládnutí náplně předchozího cvičení, o čemž rozhoduje Váš instruktor. Výcvik je prováděn kombinací nácviků vzletů za navijákem a vzletů v aerovleku (za vlečným letounem). Doporučený počet letů dle této osnovy je cca 110 vzletů, z toho cca 90 vzletů za navijákem a 20 vzletů v aerovleku. Předpokládaná celková letová doba na větroni je cca 20 hodin, z toho cca 1/2 s instruktorem. Z dlouhodobé praxe vyplynulo, že uvedené počty vzletů a letových hodin nemusí být vždy dostatečnou zárukou pro získání leteckých dovedností, toto vše platí pouze při dodržení pravidelnosti a vyšší intenzity výcviku (téměř každá sobota a neděle), kdy není nutné opakovat již splněná cvičení z důvodu dlouhé přestávky v létání. Doba výcviku je 2-3 roky, výjimečně se výcvik podaří odlétat v jednom roce. Cena tohoto typu výcviku je cca 20000 Kč.

Po splnění celé výcvikové osnovy proběhne teoretická a praktická pilotní zkouška s inspektorem Úřadu pro civilní letectví ČR.
Váš úspěšně zakončený základní výcvik je však jen první a malý krůček k Vašemu snu stát se prvotřídním pilotem výkonného kluzáku. V dalších etapách Vašeho vývoje se posuneme do pokračovacího výcviku, kde se naučíte vnímat a využívat přírodní síly. Váš cit se pak následně zúročí při Vašem prvním opravdovém 50km přeletu, dále prvním letu trvajícím přes 5 hodin a prvním úspěšném převýšení 1000 m. Po splnění těchto podmínek stříbrného odznaku FAI se posunete do výcviku sportovního.

Pak již Vám nic nebrání vyrážet s našimi závodníky na dlouhé a ještě delší přelety. Předem plánované tratě mezi otočnými body měří nejdříve 100 až 200 kilometrů, zkušenější závodníci zvládají tratě 300 – 500 km. Pokud nemáte zájem o výkonnostní lety na vzdálenost a medaile ze závodů, můžete si jen tak v pohodě kroužit nad místní krajinou, na dokluz od letiště, abyste se nemuseli obávat přistání do pole. Nebo si také můžete udělat výcvik na UL – ultralechkých letounech.

To už je ale opravdu na dlouhé, předlouhé povídání, které může pokračovat například v letištním baru. Jak vidíte, jde o poměrně velké množství informací, a proto bychom Vás rádi pozvali k osobnímu setkání k nám na letiště Staňkov. V průběhu podzimu proběhne zimní školení pro zájemce o plachtění. Kontakty jsou na www.ak-stankov.org, nebo schůzku je možno domluvit na tel. 777654675.

Nakonec bych chtěl upozornit  případné zájemce o plachtění, že v Aeroklubu Staňkov není provozována komerční letecká škola. AK je především „klub“, a to právě ve smyslu tohoto slova. Naše  sdružení uvítá  jen ty zájemce, kteří si uvědomují, že péče o letiště a jeho vybavení je samozřejmostí pro všechny členy. Plnění  brigádnické činnosti je povinností a podmínkou, která generuje levnější letovou hodinu pro všechny.

   Autor: Dušan Špirk, Aeroklub Staňkov