„Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěna příslušným městským či obecním úřadem. Většinu skupinek koledníků tvoří děti, které doprovází vedoucí starší 15 let. Zároveň musí číslo pokladničky souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je také nalepen znak Charity,“ sděluje hlavní znaky poctivých koledníků koordinátor Tříkrálové sbírky za Domažlice a okolí Matěj Havlíček.