„ O této soutěži jsem se poprvé  dozvěděl během studia žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci před sedmnácti lety," vzpomíná laureát.

Obeslal ji tehdy souborem článků věnovaných záchrannému projektu lidové architektury v Chanovicích na Klatovsku.

„Protože se jednalo o jediný skanzen svého druhu v jihozápadních Čechách, domníval jsem se, že publicita o něm může přispět k tomu, aby se dostal do širšího povědomí veřejnosti, což se povedlo," shrnuje Nikl. Tehdy za své úsilí cenu nezískal.

„Od té doby uplynula řada let, ale já zůstal této soutěži věrný, protože se domnívám, že smyslem památkové péče je, aby doklady o historickém vývoji a o událostech a osobnostech regionu byly autentické. Pravidelně tedy publikuji články v Domažlickém deníku i v kulturně-turisticky laděném časopise Vítaný host, který přináší zajímavosti z Plzeňského kraje a ze Šumavy," zmínil Ivan Nikl.

Do novinářské soutěže se letos zapojilo více než 100 autorů. Klání bylo rozčleněno do kategorií Denní tisk (nejlepší článek v denících), Televize (nejlepší televizní dokument, či video), Rozhlas (nejlepší rozhlasový dokument), Publicistika (časopisy, rozhovory a další formy žurnalistiky), Internet (nejlepší žurnalisticky zpracované pojetí památkové problematiky).

Letošní vyhlášení výsledků se konalo jen několik dní po Mezinárodním dni památek a sídel, který připadl na 17. duben.