„V uplynulých týdnech nemocnice přijala tři nové interní lékaře a v nejbližších dnech očekává nástup i čtvrtého internisty,“ uvedl mluvčí Domažlické nemocnice Jiří Kokoška. Standardní lůžka domažlické interny se tak mohla uvést do opětovného provozu už v pondělí 21. září. „Opět tak můžeme přijímat interní pacienty do akutní péče,“ pokračoval Kokoška s tím, že informované jsou spolupracující nemocnice i na zdravotnické záchranné službě. Ta tak může takové pacienty do nemocnice znovu vozit.

„Interní oddělení momentálně využívá jednu lůžkovou stanici pro akutní pacienty, na druhé takové stanici jsou zatím hospitalizováni pacienti v režimu následné péče. Postupně je budeme propouštět a nové na tuto stanici v daném režimu přijímat nebudeme. Samozřejmě na běžná lůžka následné péče je přijímat budeme, to ano. Ovšem zmíněnou stanici, kterou postupným propouštěním uvolníme, vyčleníme jako takzvané covidové pracoviště,“ objasnil budoucí záměry Domažlické nemocnice Jiří Kokoška.

Covidové pracoviště se pak využije pro hospitalizaci pacientů, kteří mají významné podezření na koronavirovou nákazu či jsou covid pozitivní.

Co se týká současného stavu, nemocnice, na rozdíl od nemocnice na Klatovsku, prozatím nezvažuje zakázat návštěvy. Ovšem nelze zákaz zcela vyloučit, vše bude záležet na budoucím vývoji, který se může měnit v řádech několika dnů. „Zatím není potřeba ani obnovit provoz stacionárního odběrového místa. Významnou událostí je pouze zmíněné zřízení covidového pracoviště,“ řekl závěrem Kokoška. Nemocnice je tudíž připravena.