Čáru přes rozpočet udělalo obci Újezd zrušení dražby, která se měla konat poslední říjnový den v Klatovech. Újezdští se jí chtěli zúčastnit a získat tak zbylou část kulturního domu do svého vlastnictví.

„Kulturní dům se stavěl společně z prostředků tehdejšího JZD Budovatel Draženov a MNV Újezd. Po revoluci se objekt rozdělil. Obci připadl sál a družstvu část objektu, kde byla kuchyně, výčep, sociální zařízení a šatna. Pozemkově však zastavěná plocha zůstala obci," popisuje vlastnické vztahy starosta Václav Kalčík.

Družstvo později prodalo svůj díl Marku Drdáčkovi, který v objektu provozoval diskotéku.

„Zpočátku měl měsíční nájem 10 000 korun, nám tedy plynulo do obecní kasy 120 000 ročně. Později však vznikly v okrese další diskotéky a ta újezdská neměla tolik návštěvníků jako dříve. Postupně jsme na to se zastupiteli reagovali snížením nájemného, až asi na třetinu původní částky. Nakonec nám nájemce přestal platit a i jinak se svým podnikáním dostal do dluhů, kvůli kterým měla být jeho část ´kulturáku´ prodána v dražbě," popisuje Kalčík s tím, že obci Újezd Drdáček dluží v současnosti zhruba 200 tisíc korun, což obnáší sumu za nezaplacené nájemné, odběr vody a poplatky spojené s vymáháním tohoto dluhu.

„V zastupitelstvu jsme se rozhodli, že se do dražby zapojíme, měli jsme připravené i finanční prostředky. Jako výhodu jsme spatřovali fakt, že pozemky pod budovou jsou naše. Samozřejmě jsme už vymýšleli, jakým způsobem kulturní dům využít, líbil se nám počin Chodovských, kteří v horním patře toho svého udělali byty. Důležitým počinem by byla změna vytápění.Bohužel teď všechno padlo," konstatuje starosta.

Sál kulturního domu sice patří obci, ale vstup do něj, šatna i WC patří spolumajiteli. „Doposud s přístupem do sálu nebyl problém, vždy jsme se dohodli. Pokud bychom byli v dražbě úspěšní, zcela by odpadlo riziko, že nás někdo do sálu nepustí," podotýká.

Proč vůbec byla dražba zrušena a co bude následovat?

„Než k dražbě došlo, byl na pana Drdáčka vyhlášen návrh na insolvenční řízení. Vše je odloženo na neurčito, musíme počkat, jak krajský soud ve věci rozhodne. Jelikož máme vůči panu Drdáčkovi pohledávky, chceme je také vymáhat. Teď ale musíme čekat, nic jiného nezbývá," zakončuje starosta Kalčík.