V 1. polovině 20. století město pokračovalo radikálně s likvidací zbytků středověkého opevnění, prstenec městských hradeb byl již proražen ulicemi a na předměstích se stavěly nové účelové stavby. Velmi výhodná poloha historického jádra města, umožnila jeho další rozšiřování.

V té době jako první v Domažlicích vzniká na jižním svahu severozápadně od centra, vilová čtvrť 'Habeš'. Rodinné domky, mnohdy pěkné vily, upoutají samostatně, ale i vytvořením celkové jednoty v rozmanitosti. Na některých vidíme barokní prvky sloupů s uměleckými rivality na fasádě, mansardové střechy, arkýře. Zaujme nadčasová vila s rovnou střechou bývalého primáře domažlické nemocnice MUDr. Němce nebo stylová spisovatele Jana Vrby. Na samém vrcholku jižního svahu pak skupinka architektonicky střízlivých rodinných domků se sedlovou střechou. Nechybí ani prosté domky, kdy majitel dával jistě přednost zahrádce. Na rozsáhlém pozemku 'Habeše' jsou i umně zakomponovány rozsáhlejší stavby, jako je bývalá hájenská škola s překrásným lesoparkem, sokolovna, v té době jedna z nejmodernějších v republice, kavárna Viola a dominanta Domažlic, bývalý Berní úřad. Městské stavební firmy Ing. Pičmana, stav. Schlepfera, stav. Procházky, Zelenky a dalších byly zárukou kvality prací. Mnozí z nich však v poválečném období ukončili svoji činnost a dobrých techniků, stavitelů se nedostávalo. Některé volné parcely na 'Habeši' byly poté zastavovány nesystémově, s narušením původního rukopisu. I dnes však můžeme v této čtvrti hledat architektonickou inspiraci, majitelé pak citlivou modernizaci.

Druhý větší pozemek pro soustředěnou výstavbu rodinných domků, dvojdomků, byl po 2. světové válce, v 50. letech, vymezen na západním svahu 'Habeše' za tehdejší hájenskou školou (tzv. 'Balíkov'). Domky postavené v této lokalitě jsou směsicí představ stavebníků a projektantů. Záměr vytvoření charakteru, ne uniformity tohoto celku, se nezdařil. Na ploše cca 4 ha jsou vidět patrové dvojdomky se sedlovou střechou, sólo domky s rovnou i sedlovou, štíty obrácené do ulice či k sousedovi. Několik pěkně řešených domků v tomto architektonickém chaosu zaniká. Dnes již ve vzrostlé zeleni nedostatky částečně mizí, majitelé své domky a zahrádky opečovávají, celek působí vyrovnaněji. Omluvu pro tento stav vidím v poválečné době, nedostatku materiálů, peněz, dobrých projektantů, stavitelů a ve svépomocné náročné výstavbě. Následné pokračování výstavby ulicí Jana Vrby uzavírá celou velkou lokalitu na severozápadním okraji města.

Za jedno z nejzdařilejších sídlišť rodinných domků realizovaných též formou svépomocné výstavby v 60. 70. letech minulého století považuji sídliště 'Šumava'. Nese nejen duch doby, onen 'konstruktivizmus', charakterizovaný omezeným sortimentem materiálů, ale hlavně duch zkušeného projektanta Ing. arch. Josefa Batelky CSc. Sídliště mělo v době dokončení svůj dokonalý řád. Různorodost byla vyvážena hmotou jednotlivých domků. Škoda jen, že v dnešní době jsou některé sólo domky, nebo i skupiny řadových, architektonicky 'vylepšovány' a sídliště ztrácí, jak výše uvedeno, duch jedinečnosti a historického odkazu.

Porevoluční doba 90. let byla konečně tou pravou dobou pro projektanty labužníky. Jednak se mohou podívat za hranice, převážně do Bavorska, ale hlavně došlo na trhu k velkému rozšíření sortimentu stavebního materiálu. K sehnání byly i katalogy zdařilých projektů domků, které rozšířily obzor projektantům i stavebníkům. Svépomocná forma výstavby končí, vše je možno si zadat, objednat, ale i zaplatit! Myslím, že právě tento aspekt bude dále nejvíce určovat trendy v soukromé výstavbě rodinných domků. Lokalitu realizovanou po roce 1990 můžeme již přes ojedinělý exces vidět u silnice ve směru na Luženičky, nebo opravdu pěkné domky na hodnotných parcelách jižního okraje města za zastávkou v ulici Vosmíkova. V minulém roce bylo započato s výstavbou satelitní lokality na západním okraji města 'Na bábě'. Staveniště je dobře připraveno, na konečný architektonický efekt si však raději počkám.

Globální ekonomika však může s sebou přinášet ještě jeden pohled na budoucnost bydlení žití. Rozhodující bude stále více zaměstnání, jeho dosažitelnost a potom až místo bydlení. Přestane platit známé: „Můj dům, můj hrad," a lidé budou stále více nuceni za prací dojíždět. Jezdit za prací se svými jednoduchými montovatelnými domky. V seniorském věku pak budou využívat služby vybavených center.

Čtenář reportér

Karel Frait