Standardní rozpočet budou Domažlice mít až v březnu. Do té doby se ale investiční záměry a nutné opravy na městském majetku nezastaví.

„Rozpočet budou zastupitelé projednávat na březnovém jednání," potvrdil místostarosta Zdeněk Novák.

Do té doby se město řídí rozpočtovým provizoriem, na jeho základě se financování řídí mantinely z předešlého roku.

„Kromě nutných provozních výdajů dojde k pořízení nových parkovacích automatů, které slouží v centru města. Dojde i k potřebným opravám některých chodníků, bude pokračovat příprava parkovacích stání v Kozinově ulici a v ulici Kosmonautů nebo údržba veřejného osvětlení," zmínil místostarosta.

Finance půjdou v prvních týdnech roku i na potřebné úpravy chodníků v rámci přípravy bezbariérové trasy od nádraží do centra města. Nezastaví se ani výkupy pozemků.

Peníze budou uvolněny i na docházkový systém pro jeselské zařízení Sluníčko. Jeho zavedení je jednou z podmínek pro získání dotace na nové financování tohoto zařízení z Operačního programu podpory pro zaměstnanost.

„Vypadá to, že bychom z něj mohli získat okolo 1,5 milionu korun, což by mělo pokrýt náklady na provoz, energie a mzdy," zmínil starosta Miroslav Mach na listopadovém zasedání zastupitelstva, kde novou možnost financování provozu bývalých jeslí poprvé představil.

Zda Domažličtí v žádosti o tyto dotační peníze uspějí, bude jasné na jaře.

Peníze v rámci rozpočtového provizoria budou uvolňovány i na přípravu projektových dokumentací pro budoucí investiční akce.
„Tam jde o to, abychom čekáním na řádný rozpočet neztráceli potřebný čas v mnohdy zdlouhavých řízeních," zdůvodnil Zdeněk Novák.