Ve zmíněných místech platí od konce května do závěru měsíce srpna monitorovací kalendář, ale existují i další, kde je kvalita vody také laboratorně zkoumána.

„Vzorky vody odebírají průběžně také provozovatelé koupaliště Hájovna ve Kdyni, dále také v Lomečku u Starého Klíčova, v Kanicích, Němčicích či Smržovicích a zatím byly vyhovující," říká Tomáš Příbek, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální, z domažlického pracoviště Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje.

V laboratoři se zkoumá několik ukazatelů.

„Jedná se o výskyt sinic a chlorofylu, dále mikroskopický obraz a v potaz se bere i vizuální znečištění. To jsou základní věci, které se kontrolují co se týče kvality vody," popisuje.

Jaký z uvedených parametrů zkoumání má nejzásadnější význam?

„Každý ukazatel má samozřejmě svůj význam a je vyhláškou stanovený přípustný limit, který určuje, zda je možné se v té které vodě koupat. Co máme zkušenosti, nejzávadnější je pak zvýšený výskyt sinic. Při něm mohou u člověka nastat zdravotní potíže, ať jsou to vyrážky nebo další potíže, které vzniknou, pokud se plavec či malé dítě vody napije. Zde nelze vyloučit žádnou věkovou kategorii. V každém případě je dětský organizmus na znečištění vody vnímavější a tím citlivější," vysvětluje hygienik.

Až do včerejška, kdy přišly další laboratorní rozbory, platil kvůli velkému množství sinic zákaz koupání v Podhájí.

„Podle výsledků posledních rozborů se voda v Podhájí trochu zlepšila, sinic tam už není tolik. Není to už na úplný zákaz koupání. K hodnocení kvality vody užíváme pět různých stupňů, přičemž nejhorší je 1. Rybník v Podhájí je nyní nově na 2, ,koupání se tam nedoporučuje," podotýká Příbek s tím, že tyto údaje mohou lidé vyhledat na internetu. Na stránce www.khsplzen.cz lze najít rubriku Koupání ve volné přírodě a poté zvolit příslušný okres našeho kraje.

„V Babylonu a v Podhájí jsme prováděli odběry 30. července, na ostatních koupalištích, která evidujeme, byly kontroly 16. a 23. července a voda – kromě Podhájí – byla vhodná ke koupání. Provozovatelé koupališť a dalších vodních ploch na našem okrese budou vzorky odebírat příští týden," zakončil hygienik Příbek.

Hygienici zaktualizovali na svém webu tuto tabulku.