Mimořádné ocenění získaly společné projekty Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu a Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích.

Dvojjazyčná divadelní představení Život na hranici, jež je věnované česko–němec– kým vztahům od třicátých let 20. století, a Ktož sú boží bojovníci, které se zaměřilo na dobu husitskou, získala 3. místo v celoněmecké soutěži školních projektů nazvané Inovativní vyučování.

Tuto soutěž vyhlašuje Německý svaz filologů a odborné porotě bylo letos předloženo k posouzení 77 různých projektů, z nichž bylo k ocenění vybráno osm nejlepších. Jejich účastníci pak byli pozváni na slavnostní vyhodnocení do Berlína.

„Informace o této soutěži jsme získali z internetu a rozhodli jsme se do ní naše společná představení přihlásit. Organizátorům jsme zaslali multimediální prezentaci, v níž jsme představili výsledky našeho společného úsilí,“ informoval nás zkušený pedagog Siemesova gymnázia Wolfgang Friedl, jež je autorem scénáře a režisérem obou představení.

Právě multimediální prezentace a rozhovor moderátorky s Wolfgangem Friedlem podaly účastníkům slavnostního berlínského odpoledne základní informace o obou projektech.

„Když začínal původní historický projekt, z něhož později vzešel námět pro představení Život na hranici, bylo naším cílem udělat něco společně s bavorskými studenty. Nikdy bych nebyla očekávala, že naši společnou práci dovedeme tak daleko, že bude oceněna na celoněmecké úrovni. Pro účinkující byla odměnou nejen účast na slavnostním vyhlášení výsledků, ale také možnost dva dny poznávat německé hlavní město,“ uvedla Emilie Nosková, jež byla na domažlickém gymnáziu garantem obou projektů.

Pro domažlické gymnazisty se pobyt v Berlíně stal opravdu mimořádným zážitkem, jak nám potvrdila studentka maturitního ročníku Martina Pavlicová: „Návštěva Berlína se nám všem moc líbila, protože nikdo z nás tam ještě nebyl. Měli jsme možnost prohlédnout si všechny významné památky v centru města. Velkým zážitkem byla návštěva divadelního představení, kde jsme se také něco přiučili od profesionálů.“

Wolfgang Friedl, jež je duší obou představení, si spolupráce domažlických gymnazistů váží. „Chtěl bych zdůraznit, že je důležité, že 3. místo v této prestižní soutěži připadlo společně německé a české škole, a to i díky disciplíně a vytrvalosti českých žáků, z nichž všichni v práci na započatých projektech vytrvali až do konce,“ ocenil přínos českých studentů, pro něž byly nácviky obou představení opravdu náročné.

„Tato cena je jedním z nejrenomovanějších ocenění, jakého se škole v Německu může dostat. Je to současně také motivace pro žáky, kteří by se chtěli zapojit do našich příštích společných projektů,“ uvedla Regina Leitnerová ze Siemensova gymnázia, která společně s Wolfgangem Friedlem řídila nácviky obou představení.

A právě se svými záměry do budoucna seznámili oba bavorští pedagogové své domažlické kolegy cestou do Berlína. V příštím společném projektu by se chtěli soustředit opět na české dějiny, a to na perzekuce, jimž byli vystaveni odpůrci komunismu v padesátých letech.

To je ale zatím ještě pouze idea. Současnost totiž stále patří představení s husitskou tematikou, které bude ještě dvakrát prezentováno bavorské veřejnosti. Píseň „Ktož sú boží bojovníci“ zazní již dnes večer v Centru Bavaria – Bohemia v Schönsee a druhé představení se uskuteční v prvním prosincovém týdnu ve Furthu im Wald.

Autor: Jan Pek