Opět po roce tam TJ Horšov pořádala tradiční Hubertovu jízdu, která je rozloučením s letošní jezdeckou sezonou.

Průvod jezdců a diváků vyšel v mlhavém ránu ze Školního statku v Horšově, slavnostní zahájení za doprovodu trubačů a přípitek jezdců se pak konalo u nedalekého loveckého zámečku Annaburg.

Poté odstartovala štvanice a desítky diváků přihlížely, jak jezdci představující lovecké psy, 'master' v červeném kabátku a další lovci vyrazili pronásledovat lišku. Nikoli však skutečnou, šlo jen o dalšího jezdce, ozdobeného liščím ohonem.

Odjezdem honců však program nekončil. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení v Annaburgu, mohli se nechat svézt v kočáře taženém koňmi, děti se projely na koni. Všichni mohli zhlédnout ukázku lovu se sokoly, drezuru koní s hudebním doprovodem, fotografie z předchozích ročníků či obrazy Daniely Hrubé.

„Jízdy se letos zúčastnilo celkem 29 koní, přišlo se podívat i opravdu hodně diváků a počasí jsme měli krásné. Myslím, že můžeme být spokojení," uvedla za pořadatele Eva Svobodová.

Večer pak všichni jezdci společně poseděli v restauraci, kde byl rovněž držen soud s těmi, kteří se během dne nějak provinili proti pravidlům honu.