Často je poukazováno na Hubaciův dům nedaleko centra u Příhodova parku. Ten byl v roce 1829 přistaven k textilní manufaktuře domažlickými a klatovskými měšťany Hubaciovými z Kottova v barokním stylu s řadou okrasných prvků na fasádě, unikátní jsou sluneční hodiny v původní malbě dle vynálezce Jana Norberta Holuba – syna domažlického ředitele a v roce 1920 do dnešní podobny malířem Viktorem Olivou.

„V 1. polovině 20. století vlastnila dům rodina továrníka Jiřího Kralovce, který byl s Hubaciovými příbuzný. Ve Vodní ulici postavil textilní továrnu. Po roce 1948 odešla rodina Jiřího Kralovce do Spojených států, když obě jeho nemovitosti byly vyvlastněny státem. Hubaciův dům byl téměř 40 let využíván městem. Po revoluci v roce 1989 obdržela dům v restituci zpět dcera továrníka Kralovce a využívala ho při návštěvách republiky,“ popsal Karel Frait z Domažlic.

Nyní už však vzhledem k věku do domu nejezdí, ale o nápravu se snaží její syn. I když na první pohled to vypadá, že dům chátrá, není tomu zcela tak. „Hubáciův dům u pošty je dle sdělení majitele uvnitř opraven a s dalšími opravami hodlá pokračovat,“ sdělil starosta města Stanislav Antoš.

Dopravní hřiště v Domažlicích.
Dopravní hřiště využijí pro výuku školy i policie, otevře se i veřejnosti

V kontaktu s městem je syn ohledně textilní továrny, kterou by město rádo koupilo do svého vlastnictví.

Trnem v oku je obyvatelům také objekt bývalé hasičárny v Poděbradově ulici. Dům, který Domažličané nazývají Stará hasičárna, byl původně varnou městského pivovaru. Byl postaven před 300 lety. V roce 1888 se do uvolněného objektu varny nastěhovali hasiči. Ti si tam přestěhovali veškeré nářadí a později auta. V roce 1970 byl objekt prodán Jednotě a v roce 1994 prodalo Západočeské konzumní družstvo objekt soukromému podnikateli. Dům je nyní rozpadlý a stále chátrá. Letos by ale měla tato ostuda zmizet. „Stará hasičárna bude zbořena a nahrazena novým objektem,“ informoval starosta.

Stejně tak je poukazováno na nedaleký polorozbořený dům. A výjimkou nejsou ani některé domy přímo v centru, které by dle obyvatel potřebovaly zásadní opravy. Vše je ale v rukách soukromých majitelů.