Už pouze týden mohou v jednací síni horšovskotýnské radnice s přítomnými odborníky probrat úpravy ve výměrách svých pozemků. Změny, byť malé, se dotkly většiny pozemků v katastru. Lidé tedy mají poslední příležitost podat námitku a napravit případné nedostatky.

Zřejmě už v listopadu by mělo dojít k vyhlášení platnosti dokumentu a poté už se nesouhlas se změnami řeší velmi obtížně. Po předložení občanského průkazu je přímo na místě možné změnit chybně vedenou adresu či rodné číslo. Možnosti seznámit se s mapou ale zatím projevují spíše lidé z okolních obcí, samotní obyvatelé Horšovského Týna o to moc velký zájem nemají.

Novou digitální mapu využije nejen místní radnice, ale i tvůrci tak zvaných účelových map. Změny by se zřejmě měly odrazit také při vyplňování nového majetkového přiznání v příštím roce.