Nejen garáže, ale i dvůr cestmistrovství byl v zoufalém stavu. „Stahovala se nám sem po dešti voda z kopců, navíc pod zemí prochází dvorem i kanalizace, na niž jsou napojeny od roku 1977 i rodinné domky. Ta byla v havarijním stavu, mnohokrát došlo k únikům fekálií,“ doplňuje ho cestmistr Jan Kumpan.

Krajský úřad Plzeňského kraje se rozhodl situaci řešit a podpořil jako zřizovatel SÚS Domažlice při rekonstrukci kanalizace a úpravě areálu. „Od ´kraje´ jsme získali na rekonstrukci v hodnotě 3,8 milionu korun dva miliony, zbytek jsme platili z našeho rozpočtu,“ vyčísluje ředitel Šimánek s tím, že rekonstrukce byla velice náročná.

Zakázku vyhrála ve výběrovém řízení horšovskotýnská firma Klempostav, a to s ohledem na nabídnutou cenu a možnosti realizace. „Začínalo se 23. května. Bylo nutné položit novou kanalizaci, která byla hotová už 20. června. Pak přišly na řadu složitější práce. Bylo nutné zhutnit vrstvy, na které pak přišel asfaltový koberec,“ vysvětluje ředitel SÚS s tím, že kvůli průniku spodní vody se opakovaně muselo do podkladních vrstev zasahovat tak, aby asfaltový koberec pokládaly Silnice, a.s. H. Týn na dokonale upravený povrch.

Tyto práce byly zdárně dokončeny v závěru minulého měsíce. Horšovskotýnské cestmistrovství se stará o silniční tahy na třetině okresu, a to od Bělé až po Holýšovsko a od H. Týna až za Vidice, respektive Velký Malahov na hranice okresu Tachov. Teprve nyní se dá říct, že se už nemusí stydět, v jakých prostorách sídlí.