Dům paní Fialové z Horšovského Týna bude brzy napojen na městskou kanalizaci. Akce Čistá Radbuza vyřadí z provozu jejich septik. Jímku by majitelka chtěla začít využívat jako nádrž na užitkovou vodu.

„Potýkáme se často s nedostatkem vody na zalévání zahrady. Myslela jsem, že bychom do septiku, který už k ničemu nebude, mohli svádět vodu z okapů a používat ji pak na zalévání. Je škoda ho zasypat, když by se dal takhle pěkně využít,“ přemýšlela majitelka s tím, že by ráda věděla, jak postupovat, aby dostála zákonu a nedočkala se problémů. Z hygienického hlediska by v jejím záměru neměl být problém. Jak jsme se ale dozvěděli na Městském úřadě v Horšovském Týně, musela by paní Fialová absolvovat jednání s odborem životního prostředí a také odborem výstavby a územního plánování.

„Bezodtokovou jímku jako nádrž na vodu můžeme povolit,“ sdělil vedoucí odboru výstavby Jan Lengál. „Rušení septiku je ale v kompetenci odboru životního prostředí. Zatím jsme nikdy nic podobného neřešili, ale myslím, že by to neměl být problém.“ Na odboru životního prostředí horšovskotýnské radnice nám informace sdělit nechtěli, a tak jsme o pokyny, jak správně postupovat, požádali na Městském úřadě v Domažlicích.

„Záměr té paní je možné uskutečnit. Pokud bydlí v Horšovském Týně, musela by požádat příslušný vodoprávní úřad, tedy na ´městě´ v Horšovském Týně, o zrušení vodního díla, v podstatě o zrušení funkce septiku jako čističky s tím, že nebude stavbu rušit. Pak musí požádat příslušný stavební úřad o změnu účelu užívání stavby,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí na Městském úřadu v Domažlicích Jiří Beran s tím, že po důkladném vyčištění, které by raději přenechal odborné firmě, by se bývalý septik jako nádrž na užitkovou vodu určitě používat dal.