Pořádné překvapení čekalo na hajného Domažlických městských lesů, když minulý týden vyrazil do okolí zaniklé obce Bystřice. Uviděl zhruba sto stromů opodál elektrického vedení, které byly označené ke kácení. A další měly přijít brzy na řadu. „Kolega na to přišel náhodou, zhrozil se a okamžitě mi zavolal,“ popsal ředitel městských lesů Jan Benda. O události neměl on ani hajní žádnou informaci. „O zdravotním stavu každého stromu musejí rozhodnout odborníci a musejí se sejít zástupci všech dotčených stran, což tak nebylo,“ zdůraznil Benda.

Údiv neskrýval ani Miroslav Žižka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správy CHKO Český les. „Chápeme, že je potřeba odstranit nálety a dřeviny z ochranného pásma kolem elektrického vedení. Ale v tomto případě šlo dohromady o stovky stromů. Hrozilo, že k zemi půjde i vzácná alej u někdejší vsi Bystřice. Některé javory a jasany tam stojí osmdesát i sto let,“ vypočítal Žižka. Potvrdil, že správa CHKO nedala ke kácení, jež mělo začít už dnes, žádné stanovisko. Žádost k nim došla teprve tento týden. „Navíc je teď doba hnízdění ptáků,“ upozornil Žižka. V lokalitě se vyskytují třeba jeřábek lesní či tetřev hlušec.

Odstranění náletů a dřevin kolem elektrického vedení má na starosti společnost VORS. Její manažer řízení Lukáš Kadlec odmítl, že by chtěli kácet dnes či v nejbližších dnech. Práce podle jeho slov odstartují nejdříve v říjnu. „Označování stromů je pouze orientační, nemusíme se tím potom stoprocentně řídit,“ argumentoval Kadlec. Podle výrobního technika a ekonoma Josefa Forsta z Domažlických městských lesů se však nejedná o běžnou praxi a dřeviny bez jejich vědomí nemůže nikdo ani označovat.

Ředitel Benda se poté se zástupci firmy VORS sešel a věc si vyříkali. „Jsem rád, že kácení se odsunulo. Dohodli jsme se, že si trasu projdeme a pak necháme situaci posoudit odborníky,“ uzavřel.